Internkontrollforskriften i ny utgave

Internkontrollforskriften er oppdatert og kommer i ny utgave.

Publisert

Internkontrollforskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, også plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, brann- og eksplosjonsvernloven, produktkontrolloven, sivilbeskyttelsesloven, lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, genteknologiloven og strålevernloven.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Endret i desember 2011

Nå er internkontrollforskriften oppdatert etter de siste endringene som ble fastsatt i desember 2011 og som i hovedsak gjaldt oppdatering av navn på lover, departementer, etater og tilsynsmyndigheter. Publikasjonen inneholder forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), veiledning og kommentarer.

Publikasjonen har også fått nytt design.

Du kan bestille eller laste ned den nye utgaven gratis fra Arbeidstilsynets nettsider.(Arbeidstilsynet)

"
Powered by Labrador CMS