Renholder

Innfører regionale verneombud

Regjeringen innfører regionale verneombud i renholds- og i hotell- og restaurantbransjen. Noe av hensikten er å motvirke sosial dumping.

Publisert

Regionale verneombud skal se nærmere på bransjer der det avdekkes useriøse forhold. (Ill.foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Med regionale verneombud i renholdsbransjen og i hotell- og restaurantbransjen angriper vi bransjer hvor det avdekkes useriøse forhold. Her er organisasjonsgraden lav, det er mye innleid arbeidskraft og få lokale verneombud, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm til NTB.

15 nye verneombud

Som følge av faren for arbeidsulykker og helseskader ble det alt i 1981 opprettet regionale verneombud innen bygg- og anleggsbransjen. Fra og med 1. januar 2011 skal 15 nye verneombud være på plass, 11 i hotell og restaurant og fire i renholdsbransjen.

Hovedoppgavene blir å drive vernearbeid på arbeidsplasser som ikke har etablert egen vernetjeneste, samt å bidra til at en slik tjeneste opprettes.

Glede i LO

– Dette er et stort framskritt i kampen mot useriøse arbeidsgivere, sier LO-leder Roar Flåthen.

Også arbeidsgiverne burde se nytten av dette. De som driver seriøst, taper i konkurransen mot de useriøse når lønns- og arbeidstidsbestemmelsene ikke er like, sier han.

Ifølge Flåthen er det en sammenheng mellom sosial dumping og lav pris på anbudene på for eksempel renholdstjenester i offentlig sektor.

– Når renhold eller andre tjenester settes ut til andre, er det jo for å spare penger. Også offentlige virksomheter bør spørre seg hvorfor prisen er så lav. Som oftest er det fordi de ansatte ikke får en anstendig lønn, sier LO-lederen.

De store byene

Det er arbeidsgiverne selv som, gjennom en avgift til staten, betaler for de regionale verneombudene, men de er oppnevnt og ansatt av fagbevegelsen.

– Vi vil konsentrere ressursene i områdene der problemene er størst. Dette gjelder i første rekke de store byene, sier Flåthen.

HMS-pådrivere

De regionale verneombudene skal påse at arbeidsmiljøloven følges når det kommer til helse, miljø og sikkerhet. Men også arbeidstid og andre forhold som reguleres av arbeidsmiljøloven, vil ombudene kunne gå nærmere inn på.

– Det er jo håp om at verneombudene på sikt vil øke organisasjonsgraden i disse bransjene også, sier Flåthen.

I statsbudsjettet for i år er det satt av seks millioner kroner til utvidelsen av verneombudsordningen, men pengene gis i form av et tilskudd som skal betales tilbake i løpet av 2015.

31 millioner

I dag finnes det om lag 27 regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen, og rundt 48 000 bedrifter er omfattet av ordningen. Til sammen betalte bedriftene inn ca. 31 millioner kroner i avgift i 2008.

Ifølge Arbeidsdepartementet vil avgiftsinntektene i forbindelse med de nye ombudene utgjøre ca. 2,5 millioner kroner for renholdsbransjen og 8,9 millioner for hotell- og restaurantbransjen.

(ANB-NTB)

Powered by Labrador CMS