hanne-bjurstr-bredde.jpg
hanne-bjurstr-bredde.jpg

Endrer sosial dumping-forskrift

Regjeringen har nå endret forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, for å imøtekomme innvendingene fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Publisert

ESA har i lengre tid krevd endring i forskriften, da den blir ansett å være konkurransevridende og å favorisere norske selskaper. Tidligere i år skrev renholdsnytt.no at EFTA-domstolen kunne bli neste stopp, dersom ikke forskriften ble fjernet eller endret.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidstilsynet må informere

Nå melder Database for offentlige innkjøp (doffin) at Regjeringen har endret forskriften, og at endringene blant annet går ut på å gjøre det klart at kravet om lønns- og arbeidsvilkår dreier seg om et minimumskrav. I den reviderte forskriften henvises det også konkret til hvilke typer lønns- og arbeidsvilkår kravene gjelder. Tidligere henvisninger til lønns- og arbeidsvilkår som er vanlige på stedet og i bransjen det gjelder er tatt ut, og på områder med landsomfattende tariffavtaler, heviser forskriften henviser til disse.

I tillegg kommer det tydelig frem at Arbeidstilsynet plikter å informere utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som det må leves opp til i forbindelse med arbeid i Norge, skriver doffin.no.

Viktig redskap mot sosial dumping

I en kommentar til endringene sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm at det ikke er noen endringer i arbeidstakernes rettigheter, og at det er svært viktig.

– Regjeringen vil beholde forskriften fordi den er et viktig redskap i innsatsen mot sosial dumping. Samtidig mener jeg vi nå imøtekommer ESA på en god måte ved å klargjøre hvilke krav som skal stilles når det utføres arbeid i offentlig regi. Offentlige oppdragsgivere skal ikke bidra til å legge press på lønns- og arbeidsvilkår. Vi ønsker også å ivareta det norske systemet, der partene i arbeidslivet i hovedsak har ansvar for lønnsdannelsen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ifølge doffin.no.

Forskriftsendringene er trådt i kraft, og det er opp til ESA å avgjøre om dette er tilstrekkelig, eller om saken ruller videre til EFTA-domstolen.

Les mer om endringene i forskriften her

"
Powered by Labrador CMS