En felles standard for Norden

Hvor rent er rent og når er det gjort ordentlig rent? Det spørsmålet har til alle tider vært et diskusjonstema innen renhold.

Publisert

Og alle har en oppfatning om hva som er rett renholdskvalitet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Men skal vi kunne kommunisere hvilke kvalitet vi er ute etter må ha målesystemer. NS- INSTA 800 er den eneste godkjente standarden i Norge, og er en felles Nordisk standard.

To hovedprinsipper i NS- INSTA 800

Denne standarden beskriver to hovedprinsipper; visuell kontroll og objektive målinger.

For ett konkret rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte det ene eller det andre prinsippet eller en kombinasjon avdisse.

Kontroll av rengjøringskvalitet

Systemet kan brukes på flere forskjellige måter:

- til kontroll av oppnådd rengjøringskvalitet;

- til vurdering av belastning og/eller tilsmussingsgrad;

- beskrivelse av resultatkrav i forbindelse med anbud, tilbud, bestilling og/eller utføring av en

rengjøringstjeneste;

- til konstatering av oppnådd kvalitetsnivå i forhold til rengjøringsaktiviteten.

Denne standarden beskriver kun systemets bruk til fastsettelse av en ønsket kvalitet og til kontroll av oppnådd rengjøringskvalitet.

Alle typer lokaler der det er renhold

Systemet kan brukes i alle typer bygninger og lokaliteter, for eksempel alle typer lokaler i kontorbygninger, sykehus, skoler, barnehager, kjøpesentre, butikklokaler, produksjonslokaler, hoteller, serveringssteder, båter, busser, tog, fly m.m.

Inneklima påvirkes i særlig grad av støv. For å oppnå et akseptabelt inneklima, selv om man ikke har høy rengjøringskvalitet for øvrig, kan det være aktuelt å sette spesielle krav til støv.

Dette kan best gjøres ved bruk av støvmålinger. Kunden kan spesifisere støvmålinger som beskrevet i tillegg D.1, alene eller som et supplement til visuell kontroll. Kunden må spesifisere når målingen skal foretas, og hvilket støvnivå i henhold til tabell D.1 som aksepteres. Systemet omfatter ikke måling og vurdering av rengjøringsrelaterte serviceoppgaver. Omfanget av og kriterier for måling og vurdering av rengjøringsrelaterte serviceoppgaver fastsettes i avtalen.

For mer informasjon om NS INSTA 800, les vår artikkel: INSTA 800- En ny og forenklet utgave.

Besøk Standard Norge eller se NHO service sine sider om NS INSTA 800.

"
Powered by Labrador CMS