Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven i ny utgave

Kommentar­utgaven til Lov om arbeids­miljø er ute i sin 7. utgave. Den er ajour­ført som følge av endringene i loven 1. juli i år.

Publisert

7. utgave av nyttige kommen­tarer til Arbeids­miljø­loven. Omslag: Gyldendal Arbeidsliv

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I kommentar­utgaven til «Lov om arbeids­miljø, arbeidstid og stillingsvern mv.» (arbeids­miljø­loven) etter­følges hver paragraf av kommentarer utarbeidet av Børre Pettersen og Atle Sønsteli Johansen. Boka inneholder også et stikkord­register.

Børre Pettersen har gjennom sitt virke som avdelings­leder i LO hatt arbeids­miljø­spørsmål som arbeids­område. Han var sentral i arbeidet med ny arbeids­miljø fra 1975 og til den kom i 1977.

Atle Sønsteli Johansen er advokat og leder av LOs juridiske avdeling. Johansen har prosedert en rekke saker for de alminnelige dom­stolene og for Arbeids­retten.

Boka er utgitt av Gyldendal Arbeidsliv. Den er på 320 sider og koster 149 kroner. Boka egner seg for arbeids­takere, tillits­valgte, verne­ombud og bedrifts­ledere.

Kilde: Arbeidsmiljøloven i ny utgave

Lovteksten til Arbeidsmiljøloven kan du for øvrig finne på Lovdata. Boka som omtales her, har kommentarer og eksempler som belyser lovens paragrafer.

Powered by Labrador CMS