app-inneklima
app-inneklima

App for bedre inneklima

Tre av fire som var misfornøyd med inneklimaet på jobben, tok tak i problemet ved hjelp av en app utviklet av to Sintef-forskere.

Publisert

To Sintef-forskerne har utviklet appen for bedre inneklima, skriver forskning.no. Utviklings­arbeidet har foregått i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund og Vestfold fylkes­kommune.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den nyutviklede norske inneklima-appen gir brukerne forslag til ting de kan sjekke selv, hvis de finner deler av inne­miljøet på jobben sjenerende. (Illustrasjon fra appen: Sintef)

Tidlig innsirkling

Målet er å redusere den delen av syke­fraværet som skyldes dårlig inneklima på jobb, en utgiftspost som trolig veier tungt i samfunns­regnskapet.

– Appen skal gjøre det lettere for arbeids­takeren å ta tak i inneklima­problemer så tidlig som mulig, og aller helst før problemene har rukket å vokse seg store, sier ventilasjons­forsker Frode Frydenlund til forsker­nettstedet. Frydenlund har samarbeidet med mikrobiolog Elisabeth Haugen om appen.

Bakteppet er at dårlig inneklima kan forverre plagene til personer med astma, allergier eller annen overfølsomhet. I tillegg kan også friske personer oppleve helseplager som hodepine, luftveis­irritasjon og sviende øyne av å jobbe i usunne bygg.

Elisabeth Haugen supplerer:

– Appen gir deg hjelp til å gjennomføre en egen­kart­legging av arbeids­plassen, i påvente av profesjonell hjelp fra driftspersonell eller andre ressurs­personer på arbeids­plassen. Kanskje får du også avdekket at det er forhold du kan bedre på egen hånd uten å tilkalle hjelp.

Skaper engasjement

Som ledd i utviklingsarbeidet ble appen testet ut av ansatte i fylkeshuset og ved en videregående skole i Vestfold. En spørreundersøkelse viste at tre av fire testbrukere selv foretok seg noe for å løse problemet de meldte fra om. Rundt halvparten skrev også inn forslag til forbedringer, via en direktelink mellom appen og arbeids­giverens kvalitets­styrings­system.

– Dette viser at mulighetene for å skape engasjement rundt inneklima og finne lokale løsninger i yrkesbygg er store, sier Frydenlund.

Ennå ikke tilgjengelig for alle

Den nyutviklede appen er integrert i kvalitets­styrings­systemet Qm+, som Vestfold fylkes­kommune og en rekke andre arbeids­givere bruker. Bruk av appen i dens første versjon, forutsetter at arbeidsgivere har dette kvalitets­styrings­systemet.

– Det er fullt mulig å gjøre en neste versjon tilgjengelig på en plattform som alle har tilgang til. Kanskje kunne dette bli en spennende student­oppgave for ungdom som er interessert i å utvikle apper, sier Frydenlund.

Når appen er koplet opp mot arbeids­giverens kvalitets­styrings­system, kan arbeidstakeren også få svar tilbake på smart­telefonen, nettbrett eller pc, med tilbakemelding om hva som er gjort. Via nettverktøy kan brukeren dermed følge sin egen sak. Tanken bak er at terskelen for innrapportering blir lavere når arbeidstakeren kan kontakte ansvarlig driftspersonell via appen.

Veiviser

Appen er en veiviser som forteller deg hva du bør se nærmere på, hvis du opplever deler av innemiljøet som sjenerende.

Her er noen eksempler:

  • For varmt? Ett av sjekkpunktene som appen gir deg, er: Opplever du lufta fra ventilasjons­ristene som unormal varm? Hvis ja, blir du bedt om å forsøke følgende: Gi melding til leder. Ventilasjonsluften skal være undertemperert. Anbefalt temperatur er 18-19 grader.
  • Tørr luft? Ett av sjekkpunktene: Er det mulig å senke temperaturen i rommet? Hvis ja: Senk temperaturen slik at den ikke overstiger 20 grader.
  • Ubehagelig lukt? Ett av sjekkpunktene: Finnes det tegn på fuktskade? Hvis ja: Gi melding til leder, som bør handle raskt for å utbedre skaden.

Detektivarbeid med egenverdi

De to forskerne bak appen tror det har egenverdi at folk får sjansen til å drive litt detektivarbeid på inneklima­fronten – med nettverktøy for hånden.

– Gjennom forskningen vår på inneklima, har vi vært mye ute i arbeidslivet. Vi har sett at arbeidstakere ofte er passive når det handler om eget inneklima. Mange sitter nok med en følelse av det ikke nytter å gjøre noe. Vi håper og tror at appen vil gjøre en forskjell her, sier Frydenlund.

Kilde: App for bedre inneklima

Powered by Labrador CMS