NVK logo liten

Skien er nå NVK-godkjent for helsevask

Felles­vaskeriet Skien kommune er nå godkjent i henhold til bransje­standarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse­institusjoner:2015».

Publisert

NVKs logo.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn (NVK) som melder dette.

NVK har gjennom­ført ekstern revisjon på vaskeriet i henhold til krav i bransje­standardens kapittel 9. Godkjenningen viser at vaskeriet har et vel­fungerende kontroll­system for hygiene­kvalitet og tilfreds­stiller de mikro­biologiske og tekniske hygiene­kravene i bransje­standarden.

NVK ble konstituert i 1957. Det er en frivillig medlems­basert organisasjon for norske vaskerier og tilbyr kontroll/tilsyn i samarbeid med vaskeriene for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet. Vaskerier som velger å være medlem er pålagt å oppfylle de til enhver tid gjeldende prosess­tekniske og hygieniske krav i organisasjonens Teknisk Protokoll.

Kilde: Fellesvaskeriet Skien kommune er godkjent iht. bransjestandard helse

Powered by Labrador CMS