Hybelkanin støv cb5497712

Du mister 500 000 støv­partikler i minuttet

Noen gang lurt på hvor alt støvet kommer fra? Mye kommer fra oss mennesker.

Publisert

Steinar Nilsen i Sintef Byggforsk.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Bur du i eit moderne bygg med godt ventilasjons­anlegg og tette veggar, så er det fine støvet innan­dørs stort sett skapt av oss sjølv. Det er eit resultat av at vi eksisterer og rører på oss, fortel Steinar Nilsen i Sintef Byggforsk til NRK.

– Det er kanskje litt ubehagelig, men det er hud­celler og hår som blir slitt av kroppen vår, fortel Nilsen.

Mennesker skifter ut det ytterste hud­laget gjennoms­nittlig hvert tredje døgn. De døde hud­cellene faller av og blir en del av omgivelsene.

Partiklenes størrelse er typisk 0,5-10 tusen­dels milli­meter. Flass fra hode­bunnen er gjerne litt større. I tillegg lages det støv fra tekstil­fibrene i klærne våre.

Når vi er i ro, mister vi 500 000 partikler i minuttet

– Det er gjort målingar som viser at menneske mister ti gongar så mange partiklar kvart minutt når ein går opp ei trapp, fortel Nilsen.

Altså fem millioner støv­partikler i minuttet. Og hvis du for eksempel trener, dobler tallet seg fort.

Illustrasjon av hybel­kanin: Colourbox

Ifølge Astma- og allergi­forbundet kommer støv innendørs tildels inn med uteluften eller bringes inn utenfra med smuss på skotøy og klær, men det meste dannes vanligvis inne.

Innendørs støv har en mer mang­foldig kjemisk sammen­setning og last enn uteluftens støv. Jo lenger det får ligge, jo mer fanger det opp av kjemiske stoffer fra inne­luften. Dette øker med temperaturen.

Kilde: Du mister 500 000 støvpartiklar kvart minutt

Powered by Labrador CMS