Oslo sentrum trondeh1305865

Aksjonerer mot useriøse i Oslo

Kripos og flere kontroll­etater startet i morges en stor­aksjon mot renholds­bransjen i Oslo-området. Flere er pågrepet.

Publisert

Ill.foto fra Oslo sentrum

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er rundt 200 personer med på aksjonen, som skjer i sam­arbeid med Oslo politi­distrikt og Romerike politi­distrikt, opplyser Aften­posten.

Målet for aksjonen er å bekjempe arbeids­markeds­kriminalitet i renholds­bransjen. Kripos har også bistand fra skatte­etaten, Nav og toll­etaten i aksjonen.

Det har vært ran­saking på flere adresser i morgen­timene.

Etter det Aften­posten kjenner til skal aksjonen være rettet mot et bestemt miljø på Østlandet.

Kilde: Flere pågrepet i storaksjon mot renholdsbransjen

Powered by Labrador CMS