Beruset cb522527 S

Julebord uten forviklinger

Over hundre tusen mennesker i Norge er stor­konsu­menter av alkohol. De aller fleste er i arbeid. Hvilken politikk har du for rusbruk i jobb­sammen­heng?

Publisert

De fleste synes det er hyggelig å bli invitert til personal­fest eller jule­bord med øl og vin.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Men den som allerede har et rus­problem og for­søker å være avholdende, kan lett bli satt i en knipe. For disse kan det være ekstra vanskelig å takke nei til alkohol i sosiale situasjoner.

Derfor er det viktig at du som arrangerer, tenker på å tilby alkohol­frie alternativ.

Lag retnings­linjer for alkohol­bruk i jobb­sammen­heng. For medar­bei­deren som blir over­stadig beruset, er det ikke sikkert at tiden leger alle sår. Ill.foto av fyll: Colourbox

Vanskelig å oppdage

Det kan være vanskelig å oppdage mis­bruk av alkohol. Mange som har alko­hol­problemer, blir etter hvert eksperter på å skjule mis­bruket. Et vanlig tegn er endret opp­førsel, som at man ofte kommer for sent på jobb, er borte fra jobben, er irritert eller driter seg ut på personalfest.

Lag retningslinjer

Ill.foto av party­piller: Colourbox

Og hvordan skal egentlig arbeids­plassen forholde seg til alkohol og dop? Det er smart om arbeids­giver tar initiativ til å klargjøre hvilke interne kjøre­regler som gjelder.

Sett opp noen punkter som synlig­gjør hvordan arbeids­giver ser på bruk av alkohol og narkotika, for eksempel om alkohol kan serveres på personal­festene og hva som skjer om noen møter påvirket på jobb.

Dette kan med fordel gjøres i samarbeid med de ansatte.

Når du mistenker problemer

Reparere = fare på ferde. Ill.foto: Colourbox

Hvis du mistenker at noen på jobben har et alkohol­problem, er det viktig å vise at du bryr deg, men like viktig at du våger å stille krav. Jo tidligere du reagerer, jo større sjanse for å lykkes.

Du kan også søke hjelp hos Akan eller bedrifts­helse­tjenesten.

Mer hos Akan om å lage rusmiddelpolicy og kjøreregler

Hvis du selv synes at du har mistet kontrollen over alkoholkonsumet, kan du søke hjelp hos din fastlege, arbeidsgiver, Akan eller Anonyme Alkoholikere.

Hos AA kan du teste deg selv med 12 spørsmål som bare du selv kan svare på. Akan, på sin side, har laget et eget dilemma­verktøy for å hjelpe ledere og ansatte i å diskutere jobb­relaterte dilemmaer.

Er du leder, er Akan ellers et godt sted å starte for råd og informasjon.

Mer om alkohol, narkotika og spillegalskap

"

Akan gir også råd om penge­spill og dataspill­problematikk. (Ill.foto av rulett: Colourbox)

Sett krav til bakfyllfravær

Å gamble med jobben – om pengespillproblemer

Spill hele døgnet kan koste dyrt

Få spør om rus i jobbintervju

Brosjyre med råd om illegale rusmidler

Powered by Labrador CMS