Skedsmo-kommune-trening-i-a

Felles­trening på jobben gjør arbeidet mindre anstrengende

Den opplevde fysiske belastningen på jobben ble sterkere redusert av at de ansatte trente på arbeids­plassen sammen med sine kolleger, enn når de trente alene hjemme.

Publisert

Ill.foto av trening med strikk: Trond Erik Hillestad

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Studien er utført ble 200 medarbeidere på danske sykehus og så på deres anstrengelser under arbeid med pasienter. I likhet med renholdere, har også sykehus­ansatte en del fysisk og repetitivt arbeid. Derfor kan studien være interessant også for renholdere.

Tidligere studier viser at fysisk anstrengelse når de ansatte jobber med pasienter, er en såkalt risiko­faktor for muskel- og skjelett­lidelser og langvarig syke­fravær blant helse­personale. Man vet også at tåle­evnen blant annet avhenger av balansen mellom de fysiske krav i arbeidet og den enkelte med­arbeiders fysiske kapasitet.

Spørsmålet er om det er mulig å øke tåle­evnen gjennom trening. Den nye studien sammen­ligner effekten av fysisk trening på arbeids­plassen og i hjemmet, og ser på hvor anstrengende med­arbeideren opplever arbeids­oppgavene.

Delt i to grupper

Helsearbeiderne, som i hovedsak var kvinnelige syke­pleiere, ble delt tilfeldig i to grupper.

Den ene gruppen utførte fysisk trening to ganger i uken sammen med kollegaene. Treningen ble utført med strikk, kettle­bells og gym­baller, i arbeids­lokalene og i arbeids­tiden, og under veiledning av en instruktør. Deltakerne ble også tilbudt fem gruppe­samtaler der en instruktør snakket om for­ventninger til treningen, motivasjon, å sette seg mål, sunn livsstil og gode trenings­rutiner.

Den andre gruppen utførte treningen i hjemmet utenfor arbeids­tiden. De trente både med strikk og gjorde øvelser som utnyttet kropps­vekten, som mage­øvelser. De ble oppfordret til å trene fem ganger ti minutter i uken, og gjennom­førte i gjennoms­nitt én gang i uken.

Begge gruppene fikk litt ergo­nomisk veiledning i pasient­håndtering og bruk av hjelpe­midler.

Måling av fysisk anstrengelse

For å måle effekten av fysiske anstrengelser på arbeidet ble med­arbeiderne spurt om hvor belastende de selv opplevde sitt arbeid.

Konklusjonen ble at fysisk trening som ble utført sammen med kollegaene og på arbeidet var mer effektivt enn å trene hjemme.

- Resultatet understreker et stort potensial i arbeids­plassrelatert trening. Ved kun å trene to ganger ti minutter i uken med kollegaene på arbeidsplassen, kan man markant redusere de opplevde fysiske belastningene i arbeidet. Det minsker risikoen for langtids­fravær og muskel- og skjelett­lidelser, sier forsker og prosjekt­leder Markus D. Jakobsen ved det danske forsknings­senteret NFA.

Kilde: Fællestræning på arbejdspladsen gør arbejdet mindre anstrengende

Powered by Labrador CMS