Brosjyren På jobb i Norge kvad

Brosjyre om å være ny i arbeids­livet

Arbeids­tilsynet har laget brosjyren «På jobb i Norge – dette må du vite», som er spesielt rettet mot nye i arbeids­livet. Den har også nyttig infor­masjon for deg som jobber i renhold og uteliv / servering.

Publisert

Brosjyrens forside. Ill.: Arbeids­tilsynet

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Brosjyren «På jobb i Norge – dette må du vite» handler om viktige tema for alle som jobber i Norge. Opplys­ningene er likevel spesielt rettet mot deg som er:

  • ny i arbeidslivet
  • arbeids­innvandrer som har fått jobb i en norsk virksomhet – enten fast eller midler­tidig – eller er innleid fra et norsk bemannings­selskap
  • utsendt arbeidstaker – ansatt i uten­landsk selskap på midler­tidig oppdrag i Norge

Brosjyren gir lettlest informasjon om blant annet:

  • Arbeidsgivers ansvar
  • Arbeidstakers medvirknings­plikt
  • Arbeidsavtale
  • Arbeidstid
  • Lønn
  • Helse, miljø og sikkerhet på arbeids­plassen

Brosjyren kan lastes ned gratis hos Arbeidstilsynet

Kilde: Ny brosjyre «På jobb i Norge – dette må du vite»

Powered by Labrador CMS