Asbest eternitt cbox1009533 kvad

Asbest er den glemte fare

Mange har ikke lenger den kunn­skapen som er nødvendig om asbest. Det omfatter også en del vedlike­holds­personale og noen av dem som rengjør og rydder på bygge­plasser.

Publisert

Feil håndtering av asbest kan gi livstruende helse­skader. Selv om dette har vært kjent siden 1970-tallet, erfarer Arbeids­tilsynet fortsatt at mange ikke tar arbeid med asbest­holdige materialer på alvor. Kanskje fordi mange i dag ikke lenger vet hva som inne­holder asbest?

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er Stig Magnar Løvås, region­direktør Arbeids­tilsynet Midt-Norge, som setter søke­lyset på asbest i en kronikk i Adresse­avisen.

Ill.foto av asbest­holdig eternittak: Colourbox

Han gir et eksempel der Arbeids­tilsynet nylig stanse arbeidet på et tak. To uten­landske arbeids­takere hadde revet tak­plater av eternitt i for­bindelse med legging av nytt tak og kastet de ned fra taket. De knuste eternitt­platene lå rundt huset.

Å puste inn asbest­fiber kan på sikt gi alvorlige helse­skader som lunge­kreft, bryst­hinne­kreft og asbestose; en sykdom som over tid kan føre til at lungevev omdannes til arrvev. Derfor er det klare regler for hvordan asbest skal håndteres, og det er kun virksom­heter som har tillatelse fra Arbeids­tilsynet som kan fjerne asbest.

Arbeids­tilsynet har på tilsyn erfart at det ikke er uvanlig at uten­landske arbeids­takere settes til å håndtere asbest på en uforsvarlig måte.

www.arbeidstilsynet.no/asbest finner du mer infor­masjon om asbest og opp­lysninger om hvilke firma som har tillatelse til å arbeide med asbest.

Kilde: Asbest er den glemte fare

Powered by Labrador CMS