Næringslivet betaler mye til de statlige tilsynene, men dette skaper også forventninger om det som fås tilbake. (Ill.foto: Colourbox)

Betaler mye for bedre tilsyn

Næringslivet betaler to milliarder hvert år for den jobben de offentlige tilsynene gjør, i form av ordinære statlige tilsyns­gebyrer, mener NHO Service.

Publisert

Arbeidsgiver­organisasjonen NHO Service opplyser at gode statlige tilsyn gir et viktig bidrag til et velfungerende næringsliv, utvikling av beste praksis og rettferdig konkurranse.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Samtidig gjør de store beløpene at nærings­livet har forventninger til de statlige tilsynene: NHO arbeider for at medlems­bedrifter i større grad skal oppleve kvalitets­arbeid og retts­sikkerhet.

Blant annet forventer NHO at tilsynene prioriterer kontroll av virksomheter med høy risiko for alvorlige lovbrudd. Tilsynene bør skal innrettes slik at bedriftene ikke blir unødig forstyrret i driften. Tilsyn som er tyngende for driften skal unngås så langt det er mulig.

Statlige tilsyn skal tilby veiledning om regelverket. Tilsyns­personell må kunne gi enkel veiledning om forståelsen av regelverket.

Tilsynsrapporter skal forelegges bedriften før offentlig­gjøring. Feil rapporter kan påføre bedrifter et økonomisk tap.

Statlige tilsyn bør også sikte på å forbedre seg over tid. Samfunnet bør få vite hvordan de utvikler seg og presterer over tid.

NHO mener også at statlige tilsyns­gebyrer ikke må bli høyere enn de er, dvs. ikke vokse høyere enn en indeks­justering tilsier. Overprisede gebyrer må reduseres.

Kilder:

Bedre tilsyn (NHO Service)

Gode tilsyn (NHO Service)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS