Faktabok-om-helse.jpg
Faktabok-om-helse.jpg

NOA lanserer Faktabok 2011 og overvåkingsverktøy

En undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at halvparten av norske yrkesutøvere sier de har for mye å gjøre på jobb, og at høyt arbeidspress hindrer dem i å gjøre jobben skikkelig. Mange mener at de ikke får lønn som fortjent.

Publisert

Faktabok om arbeidsmiljø og ­helse 2011 – Status og utviklingstrekk (Ill: NOA).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tall fra Faktabok 2011, som er utgitt av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA), som er tilknyttet Statens arbeidsmiljøinstitutt, viser at 42 prosent av norske yrkesutøvere svarer at de har så mye å gjøre på jobb at de minst en gang i uka må sløyfe lunsjen, jobbe utover vanlig arbeidstid eller ta arbeid med hjem.

6 av 10 norske arbeidstakere sier at de opplever krav om å arbeide i et høyt tempo. Dette gjelder spesielt helsepersonell, servicepersonell i hotell- og restaurantbransjen, finansfolk og jurister.

" Undersøkelsen viser også at en høy andel, flest blant kvinnene, synes at de ikke får lønn som fortjent. Rundt halvparten av de som arbeider i helse- og sosialsektoren er i denne kategorien.I undersøkelsen oppgir likevel 90 prosent av norske yrkesutøvere at de har det bra på jobben.

Lanserer nytt verktøy

Samtidig med utgivelsen av Faktabok 2011, lanserer NOA også et nettbasert verktøy, som gir mulighet til målrettede uttrekk av fakta og data tilpasset brukerens eget behov. Verktøyet blir tilgjengeliggjort samtidig med publiseringen av Faktabok 2011, som vil skje torsdag 10. november.

Powered by Labrador CMS