renholdsmiddel.jpg

Strammer inn kravene

Miljømerking vil stramme inn Svanemerkets krav til tekstilvaskemidler og flekkfjernere.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Sekretariatene i Nordisk Miljømerking - deriblant norske Miljømerking - har nå utarbeidet et forslag til nye krav. De viktigste endringene som foreslås er:

* Skjerpet krav til dosering

* Skjerpet krav til effektivitet. Alle produkter skal oppfylle effektivitetskravet ved 30 ºC (eller lavere dersom det reklameres med effektivitet ved lavere temperatur på produktet)

* Skjerpet krav til effektivitet av flekkfjernere - modifisert kravnivå

* Forbud mot bl.a. fosfat, PBT/vPvB stoffer og hormonforstyrrende stoffer

* Overgang til kun bruk av kroniske data i CDV beregning (CDVkronisk)

* Dokumentasjonskrav vedr. opprinnelse og sporbarhet av vegetabilsk baserte råvarer

* Revidert poengsystem som favoriserer kaldtvannsprodukter

Miljømerking ønsker nå kommentarer til de nye miljøkravene. Les mer på nettsidene deres.

Papirutgaven av Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her

Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på.

"
Powered by Labrador CMS