kolbjornjensen.jpg

- Tidsklemma gjør oss til tikkende bomber

Flere og flere mennesker opplever etter hvert hva 24-timersamfunnet gjør med både den fysiske og den mentale helsa. Seniorrådgiver Kolbjørn Jensen i HMS Kontoret har gjort seg noen tanker om hvordan dagens høye tempo og mange krav påvirker oss på jobb og hjemme.

Publisert

(KOMMENTÉR SAKEN NEDERST)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Vi trodde at arbeid var en sak for seg og familien en annen, men nå forstår vi at balansen mellom disse to påvirker prestasjoner og produktivitet på jobben.

Det sier Dave DeJoy, professor ved University of Georgia. Professor DeJoy har ledet forskningsstudien, som nylig ble publisert i tidsskriftet Journal of Safety Research.Flere og flere mennesker opplever etter hvert hva 24-timersamfunnet gjør med helsa. Den fysiske og den mentale.

Den såkalte tidsklemma, som for øvrig i stor grad er selvvalgt, vil i økende grad fremover gjøre mange menneskers psyke og opplevd stressnivå til ”tikkende bomber” som på en eller annen måte må få utløp.

Utløp i form av økende fravær fra jobb og sosiale arenaer, isolering, lite ork, samlivsproblemer, overføring av stressfaktorer til barna…. og økt antall uønskede hendelser på jobb som kundeklager, nestenulykker og ulykker, for å nevne noe.. ikke bransjerelatert til renhold.

Beklagelig nok er det en økende trend at for å vise ”naboen” at vi har lykkes og er lykkelige og har det sååå fint.. Så lever vi liv som er stikk motsatt.

Graden av tilstedeværelse, som ikke betyr at du er på jobb, går ned når utenomarbeidslige aktiviteter og krav øker og erfaringsvis så forlater ”hodet” til mange medarbeidere jobbsituasjonen lang tid forut for når kroppen forlater jobben.. Eller på morgenen når arbeidet er i gang, men hodet ennå ikke er helt ”der”.

Det er i denne fasen mange ulykker skjer. Oppmerksomheten er ikke på det som skal gjøres, men på logistikken og utfordringene utenfor jobb. Hente, bringe, mat, lekser, trening osv tar knekken på oppmerksomheten, og ulykker skjer.

Mange arbeidstakere opplever også økende utidig press med bakgrunn i andre privat/sosiale forhold som kultur, tradisjon og religion..

Har du det ikke greit i livet ditt, så er du mer ukonsentrert i jobben og ellers og da øker muligheten for ulykker privat, i trafikk og på jobb for å nevne noe… sånn er det.. og mange arbeidsplasser er ikke fokusert på nettopp den balansen.

Mange mennesker tenker ikke over sammenhengen og tar ansvar for å bremse opp der de kan. - Mange opplever et sterkt press for å henge med og ”lykkes”. Prisen de betaler er på hjemmefronten og i livet sitt.

Graden av mennesker som fremover vil trenge hjelp av helsevesenet på grunn av hvordan samfunnet er og utvikler seg med tanke på press på menneskene og deres evne og mulighet til hvile og restitusjon er skremmende.

At slike tilstander gir jobbrealterte utfordringer med produktivitet og til sist skader, er det ingen grunn til å tvile på.– Eller jobbrealterte? – Årsaken er jo ofte at tankene er andre steder enn på jobben.. så årsaken er vel i mange tilfeller egentlig… ?

Kolbjørn Jensen er en mye benyttet kursholder og organisasjonsrådgiver. Foto: Helle Hynne

– Og hvem har skapt 24-timersamfunnet?, vil vi dette? – er det bra for oss? – har vi noe valg? Hvis vi ikke har valg, for jeg tror vi ikke har så mange, hvordan skal rammen rundt oss være?Er vi villige til å betale prisen.. – den blir høy for menneskene fremover

Kolbjørn Jensen

Seniorrådgiver HMS Kontoret AS

Powered by Labrador CMS