Lederartikkel:

Lønn for strevet

«Denne gang vil vi virkelig gi honnør til Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel.»

Publisert

Vi har ingen tradisjon for å utdele «roser og kaktuser» i Renholdsnytt, men denne gang vil vi virkelig gi honnør til Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel.

I et sterkt virus- og vekterstreikeforsinket lønnsoppgjør i privat sektor, ble de i desember enige om at medlemsbedriftene i NHOSH skal betale sine renholdere for reiser mellom ulike kunder. Få dager senere var det forhandlinger mellom NAF og Virke, som kom fram til samme resultat. Det som kunne blitt et vesentlig stridspunkt mellom forhandlingspartene, løste seg egentlig ganske greit, etter det Renholdsnytt erfarer.

FriFagbevegelse forklarte problematikken på en forbilledlig måte: Hvis en renholder gjør rent i flere Kiwi-butikker etter hverandre, skal renholderen ha betalt for reisen mellom butikkene. Men hvis renholderen først gjør rent i en Kiwi-butikk og deretter på et postkontor, har han ikke krav på å få betalt for reisetiden.

Går vi to år tilbake, hadde flere arbeidsgivere lagt seg på en linje med at de ikke avlønnet reisetiden mellom ulike kunder. NAF brakte saken inn for Arbeidsretten, som i august 2019 kom fram til stikk motsatt resultat av det NAF ønsket seg: Renholdere som jobber flere steder for ulike kunder, har ikke krav på å få betalt for reisetiden. Dommen falt fagforeningen tungt for brystet, som i klare ordelag uttrykte at lønn for reisetid ville bli et viktig krav ved neste hovedforhandling.

Vi har forståelse for at det i et marked som ofte jakter laveste pris, finnes arbeidsgivere som føler seg tvunget til å finne kreative løsninger for å vinne kontrakter og opprettholde arbeidsplasser. Samtidig er det selvsagt urimelig at arbeidstakere presses til å bruke av sin fritid for å reise mellom ulike kunder. Det er også urimelig at de mange arbeidsgiverne som faktisk ønsket å lønne reisetid, fikk en konkurranseulempe.

Derfor er det ekstra hyggelig at man på bedriftssiden fikk til felles kjøreregler for avlønning av reisetid mellom oppdrag.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS