Kun halvparten kjenner regelverket

LEDER: «Vi forventer at innkjøpere forholder seg til regelverket, for de har en viktig rolle når det gjelder å bidra til å øke bransjens seriøsitet.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 5/2018

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

En undersøkelse tidligere i år avdekket at bare halvparten av bedriftene som kjøper renholdstjenester, undersøker om renholdsbyrået driver lovlig. Dette til tross for at godkjenningsordningen for renholdsbedrifter trådte i kraft 1. september 2012. Den sier at alle renholdsvirksomheter må ha godkjenning av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig, og alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal ha HMS-kort. For bedrifter som kjøper renhold er det i dag krav om at de må benytte renholdsvirksomheter som enten er godkjent eller har søknad om godkjenning til behandling.

I tillegg plikter innkjøpere å kontrollere at de som gjør rent har lovlige lønns- og arbeidsforhold. I og med at renholdsbransjen er allmenngjort, har alle som jobber i bransjen krav på minstelønn. Derfor er det urovekkende at ikke flere bedrifter forholder seg til dette – eller er klar over regelverket. Bakgrunnen for innføringen av godkjenningsordningen var en økende bekymring for uakseptable arbeidsvilkår og useriøsitet i renholdsbransjen.

Vi forventer at innkjøpere forholder seg til regelverket, for de har en viktig rolle når det gjelder å bidra til å øke
bransjens seriøsitet. Vi mistenker at de handler i god tro, og ikke kjenner til regelverket. Her har vi alle et ansvar for å gjøre dette mer kjent. Det er i hvert fall ingen unnskyldning å si at de kjenner til regelverket, men at det er vanskelig å få en oversikt over godkjente virksomheter. Dette finner man, som de fleste i bransjen vet, enkelt på Arbeidstilsynets hjemmeside.

Powered by Labrador CMS