Illustrasjon: colourbox.com

Juss mot all fornuft

LEDER: Finnes det ingen grenser for kreativ avlønning i renholdsbransjen?

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 5/2019:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tidligere i høst kom Arbeidsretten fram til at NHObedrifter ikke plikter å gi lønn for den tiden en renholder bruker på å forflytte seg mellom to kunder.

Motparter var Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service og Handel, som jo har en årelang historikk med godt samarbeid for å fremme seriøsitet og velferd for renholdere i privat sektor.

Stridens kjerne var en setning i Renholdsoverenskomsten paragraf 4.3: «Renholdere som blir pålagt arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder for samme bedrift skal ha beregnet arbeidstid og lønn for løpende tid mellom oppdragene.»

Uenigheten bunnet i to enkle ord. NHO forstår begrepet «samme bedrift» som «samme kunde/oppdragsgiver», mens NAFs slutning er at «bedrift» betyr «renholderens arbeidsgiver».

Arbeidsretten ga arbeidsgiversiden medhold, men det kan bli en dyrekjøpt seier. De juridiske spissfindighetene har til de grader hisset opp Arbeidsmandsforbundet, som vil vurdere hensikten med pågående samarbeidsprosjekter med NHO Service og Handel.

Allerede i 2016 fremmet Arbeidsmandsforbundet en presisering slik at setningen ville lyde: «Renholdere som blir pålagt å utføre arbeid på flere arbeidssteder for samme arbeidsgiver skal ha beregnet arbeidstid og lønn for løpende tid mellom oppdragsstedene.»

Kravet om endring ble også den gang avvist av NHO. Striden er derfor ikke av ny dato, men nå er altså den prøvd rettslig. Tarifforhandlingene under hovedoppgjøret i 2020 blir neppe noen lettvint affære.

NHO Service og Handel har tatt svært mange gode initiativ for seriøsitet i renholdsbransjen. Nå håper vi de vil legge jussen til side og gjøre det eneste etisk riktige: Ta initiativ til en felles forståelse blant sine medlemsbedrifter om at renholdere skal ha lønn for forflytning mellom oppdragssteder. Uten unntak. Det er et sterkt og positivt signal at ISS Facility Services, som den største medlemsbedriften, vil fortsette med å betale for reisetid mellom oppdrag.

​​ Lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 5/2019

Les mer om bladet her

Powered by Labrador CMS