Ikke behov for en ny forening

LEDER: «Vi tviler overhodet ikke på Hauglands gode intensjoner med å etablere en ny forening, men mener at dette ikke nødvendigvis er til det beste for bransjen.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 3/2018

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

En av renholdsbransjens store utfordringer er at den har vært lite samlende, uoversiktlig og har bestått av for mange foreninger. Dette var noe av bakgrunnen for at Norsk Renholdteknisk Forenings (NRTF) og Norske Husøkonomers Forening (NHF) fusjonerte og ble til Norsk Forening for Service og Renhold i 2010. En stor og tydelig aktør som NFSR har vært til det beste for bransjen. De senere årene har bransjen fremstått mer samlet, og har snakket samme språk.

Johnny Haugland er en kjent person i renholdsbransjen. Gjennom sitt engasjement for bransjen er det mange som har stiftet bekjentskap med han opp gjennom årene. Mange husker helt sikkert Haugland som ildsjelen som holdt liv i Norsk Renholdsinstitutt (NRI) i flere år før organisasjonen ble lagt ned. De siste årene har Haugland jobbet som selvstendig konsulent, før han nå kaster seg inn i organisasjonslivet igjen, denne gang som primus motor for nyetablerte Ren Fordel. Vi kan imidlertid ikke se at Ren Fordel kan tilby noe nytt i bransjen, eller noe som de eksisterende foreningene og organisasjonene ikke allerede tilbyr i dag.

Vi tviler overhodet ikke på Hauglands gode intensjoner med å etablere en ny forening, men mener at dette ikke nødvendigvis er til det beste for bransjen. Vi har fra før Forum for sykehusrenhold, Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR), NHO Service og Handel, Virke og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) – i tillegg til selvstendige konsulenter.

Haugland stiller imidlertid spørsmål ved om bransjen er så samlet som mange skal ha det til. Med nyetableringen er Ren Fordel i hvert fall ikke med på å samle bransjen ytterligere. Vi frykter at en ny forening vil skape uro og usikkerhet, noe vi allerede har fått flere tilbakemeldinger på. Haugland forteller at de har som mål å ha 100 medlemmer i løpet av 2019, og at det langsiktige målet er «flere hundre» medlemmer. Lykkes de med dette svært ambisiøse målet, så er det ingen tvil om at Ren Fordel vil bli en betydelig aktør i bransjen – og sånn sett ha livets rett.

Powered by Labrador CMS