Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Fire år med godkjenning

LEDER: «Situasjonen er blitt bedre, men vi mener at forskriften dessverre ikke har fungert helt som ønsket.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 4/2016.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

1. september 2012 trådte forskriften om offentlig godkjenning av renholdsbedrifter i kraft. Godkjenningsordningen krever blant annet at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære ID-kort på jobben, og bare de som er knyttet til en godkjent renholdsvirksomhet får ID-kort. Forskriften regulerer også at det er forbudt å kjøpe renholdstjenester av ikke godkjente renholdsvirksomheter. Disse tiltakene var en milepæl for bransjen, som i mange år har vært preget av sosial dumping og uryddige arbeidsforhold.

Vi kan nå fire år senere slå fast at situasjonen er blitt bedre, men vi mener at forskriften dessverre ikke har fungert helt som ønsket. Årsaken til det er sammensatte, men det er ingen tvil om at mye av ansvaret hviler på Arbeidstilsynet som forvalter forskriften. NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund har tidligere påpekt at det tar for lang tid å behandle søknader om godkjenning.

Vi har forståelse for at det tok litt tid å behandle søknader når det toppet seg da ordningen ble innført for fire år siden, men at det skal ta flere uker i dag, er ikke holdbart. Og i særdeleshet ikke når virksomheten kan holde på mens søknaden er under behandling. Får man avslag, kan man i prinsippet kun endre en bokstav i selskapsnavnet, og søke på nytt – og på den måten drive mer eller mindre samme virksomhet i månedsvis uten godkjenning.

Renholdsnytt mener Arbeidstilsynet burde fått fortgang på behandlingstiden og at ingen virksomhet skulle hatt anledning til å drive business før søknaden var godkjent.

Et annet tankekors som bidrar til at de useriøse aktørene kan holde på uten godkjenning, er manglende kunnskap om ordningen blant innkjøpere. Det viser blant annet en KTI-undersøkelse Mint Renhold har utført blant sine kunder. Hele 37 prosent svarer at de har meget liten kunnskap om godkjenningsordningen. Det er nesten de samme tallene som i 2014, da 41 prosent av kundene svarte det samme.

Når kunnskapen er så liten, så forteller det oss at mulighetene er store for at mange kjøper ulovlige renholdstjenester uten anelse om at de bryter forskriften. Det forteller oss også at Arbeidstilsynet har en jobb å gjøre med å markedsføre ordningen. Det er som daglig leder i Mint Renhold sier:
– Det nytter ikke bare med tilsyn.

Lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 4/2016

Les mer om bladet her

Powered by Labrador CMS