Lederartikkel:

Et ekte miljøengasjement

«En grønn bølge skylder over renholdsbransjen i Norge.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 4/2019:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Renholdsbransjen var tidlig ute med å ta miljøet på alvor. Til å begynne med dreide kanskje engasjementet seg først og fremst om å være politisk korrekt. Engasjementet stakk ikke så veldig mye dypere enn det. Dette har imidlertid endret seg, og vi opplever nå en bransje som er oppriktig engasjert og tar miljøet på alvor. Vi kan være stolte av at vi på mange områder går i bresjen for å tenke grønt og er opptatt av miljøvern. Miljøvern handler om hvordan forbruket og brukermønsteret vårt påvirker det ytre miljøet og hvilke tiltak vi kan gjøre for å påvirke minst mulig negativt, samtidig som vi tar vare på menneskene og omgivelsene våre.

I vår bransje tenkes det ofte grønnere enn innkjøpere ber om, og tall fra Stiftelsen Miljømerking forteller oss at Svanemerkede rengjøringstjenester omfatter trolig over halvparten av rengjort areal og antall sysselsatte i privat sektor. Når vi i tillegg vet at det nærmest har gått inflasjon i det offentlige i å bli miljøsertifisert, så er det enkelt å slå fast at en grønn bølge skylder over renholdsbransjen i Norge. Dette gir selvsagt også muligheter. Den tradisjonsrike bedriften Røros Produkter opplever en nærmest eksplosjonsartet vekst. De mener at en ny generasjon er sterk bidragsyter til dette.

«Alle» skal ha avfallsbeholdere for kildesortering, og i Bergstaden må de jobbe toskift for å kunne levere det kundene etterspør.

Begrepet bærekraft ble «oppfunnet» av Gro Harlem Brundtland i 1987, og er i dag mer aktuelt enn noen gang når vi argumenterer for at kortsiktige økonomiske hensyn må vike plassen for langsiktige miljøhensyn – som i vår bransje også har vist seg i svært mange tilfeller å være økonomisk smart. La det fortsette sånn!

​​ Lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 4/2019

Les mer om bladet her

Powered by Labrador CMS