avvist1.jpg

Uvitende innkjøpere i offentlig sektor

Lederartikkel fra nyeste papirutgaven: Så er det vi har visst hele tiden, endelig dokumentert en gang for alle. Konklusjonen i Fafo-rapporten om konkurranseutsetting av renholdstjenester i offentlig sektor er knusende.

Publisert

Lederartikkel fra Renholdsnytt 3/2011:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Rapporten slår fast at kun pris er avgjørende for hvem som vinner anbudskampen. Det tilbydere har hevdet lenge, er ikke lenger noe å diskutere. Fafo har gitt oss svaret, med to streker under. Rapporten, som er utført på oppdrag for Norsk Arbeidsmandsforbund, bør ikke være sjokkerende for noen.

Men den bør være en vekker for offentlige innkjøpere, som får servert svart på hvitt at de ikke kan vente seg kvalitetsrenhold fra øverste hylle når de ikke er villige til å betale for det. Betaler man i peanøtter, får man apekatter, er det noe som heter.

En av tilbydervirksomhetene mener at offentlig sektors vekting av pris ofte er en direkte årsak til at renholdsbedriftene ikke har insentiver til å gjøre en god jobb. For selv om du gjør en god jobb i anbudsperioden du har vunnet, blir du likevel ikke foretrukket ved neste korsvei dersom firmaet har marginalt høyere pris enn en annen tilbyder. De som priser tilbudet sitt lavest, får oppdraget, selv om de i inneværende periode kan ha utført en slett jobb. Renholdsnytt tviler sterkt på om de samme innkjøperne hadde benyttet seg av de billigste håndverkerne gang etter gang hvis de gjorde en dårlig jobb. Det forteller mye om hvilke holdninger de har til renholdsbransjen, og alt om kunnskapene.

Fafo-forskerne har spurt kommunen de har brukt som eksempel i rapporten om kommunen har mulighet til å gjenvelge en leverandør som de er svært fornøyde med, dersom denne tilbyderen i neste anbudsrunde ligger marginalt høyere i pris enn de andre tilbyderne. Flere av kommunens representanter svarte at det hadde de ikke anledning til å gjøre. Slik de vurderer dagens regelverk, har de svært begrenset mulighet til å legge vekt på kompetanse og egne erfaringer i selve tildelingsprosessen, så lenge kvalitetsnivået på ytelsen var definert, heter det. Dette må i beste fall være en misforståelse av anbudsreglene, og det er svært alvorlig at offentlige innkjøper ikke kan regelverket bedre.

Dette fører imidlertid til at de bokstavelig talt får som betalt. Våre dyktigste renholdere i private byråer jobber ikke på oppdrag for offentlig sektor. I rapporten avslører en bedriftsleder at de har valgt å flytte dyktige renholdere til oppdrag i privat sektor, der kvalitet blir belønnet med videre arbeid, mens mindre dyktige renholdere blir flyttet til oppdrag for offentlige virksomheter. Der har det jo uansett ikke noe å si hvor godt de utfører jobben.

Derfor er det på høy tid at innkjøpsansvarlige i offentlig sektor setter seg på skolebenken for å få en innføring i anbudsreglene før de med sin uvitenhet er med på å bidra til sosial dumping – som er enda verre enn at det offentlige får som fortjent når de velger billigste alternativ.

SKRIV INN DINE KOMMENTARER NEDENFOR!

Denne lederartikkelen er hentet fra papirutgaven av Renholdsnytt.

Renholdsnytt 3/2011

Her kan du bestille abonnement på bladet.

Du kan laste ned enkeltsider eller -utgaver her

"
Powered by Labrador CMS