0612_renholdsnytt

Til lykke – og lykke til!

«Det er som de fleste har fått med seg, også forbudt å kjøpe tjenester av ikke godkjente renholdsvirksomheter. Det kan bety at en rekke innkjøpere sitter på avtaler som er lovstridige.»

Publisert

ARTIKKELEN KAN KOMMENTERES NEDERST PÅ SIDEN

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fra 1. september skal aller enholdsvirksomheter godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne tilby sine tjenester på lovlig vis. Men det har likevel vært et slags amnesti frem til 1. desember, for da begynner Arbeidstilsynet å sanksjonere mot brudd på forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester – en forskrift som ble vedtatt av Arbeidsdepartementet 8. mai i år.

Og det er som de fleste har fått med seg, også forbudt å kjøpe tjenester av ikke godkjente renholdsvirksomheter. Det kan bety at en rekke innkjøpere sitter på avtaler som er lovstridige.

Renholdsnytt har vært i kontakt med ett borettslag som har kontrakt med et renholdsfirma som ennå ikke har søkt om godkjenning. Da de heller ikke viste stor vilje til å søke, valgte borettslaget å si opp kontrakten. Det som er skremmende, er at renholdsfirmaet er et mellomstort selskap. Ser vi på driftsresultatet til selskapet, så er det enkelt å tenke at her er det noe muffens. De har en driftsmargin på nesten 30 prosent, og det er knapt nok mulig hvis du driver på rett side av loven.

Vi frykter dessverre at det finnes en rekke tilsvarende bedrifter, men heldigvis vil nok mange av dem forsvinne. Det betyr økt vekst for mange av dem som har slitt med ryggen mot veggen fordi de paradoksalt nok har drevet lovlig. Vi håper dette kan føre til økt motivasjon og selvfølelse, og ikke minst at flere renholdere kommer inn under ordnede arbeidsforhold.

Heldigvis blir det nå langt vanskeligere å tjene penger for de som ikke er så opptatt av å drive lovlig. Men de største kjeltringene vil helt sikkert finne kreative løsninger for å omgås lovverket. Og da er det betryggende å vite at Arbeidstilsynet har fått ekstra midler til oppfølging og kontroll. For denne kampen skal vi vinne.

Vi ønsker bransjen til lykke med godkjenningsordningen – og lykke til med fremtiden!

Ledereartikkelen er hentet fra Renholdsnytt 6/2012

Abonnerer du ikke på Renholdnytt?

"
  • Bestill abonnement her
  • "
  • Last ned hele bladet eller enkeltsider her
  • "

Powered by Labrador CMS