Starten på slutten

«Nå har regjeringen gjort ord til handling. I statsbudsjettet for 2012 er det lagt opp til å bevilge 20 millioner kroner til Arbeidstilsynet for å iverksette godkjenningsordning for renholdsbransjen.»

Publisert

Lederartikkel fra Renholdsnytt 5/2011:(KOMMENTARER KAN SKRIVES INN NEDERST)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Bevilgningen skal benyttes til etablering av en ID-kortordning, samt økt tilsyn mot at de faktiske arbeidsforholdene er i tråd med en kommende godkjenningsordning. Regjeringen er i sin uttalelse riktignok forsiktige, og formulerer det som en eventuelt kommende godkjenningsordning. Det forbeholdet tar ikke vi, for etter vårt skjønn er nå den røde løperen rullet ut. Vi tar sjansen på å selge skinnet før bjørnen er flådd – for nå er den i hvertfall skutt. Med et velfungerende trepartssamarbeid kan vi ikke skjønne at noe kan gå galt.

Avdelingsdirektør Eli Mette Jarbo i Arbeidsdepartementet sa under Forum for sykehusrenhold at vi rett og slett ikke kan leve med at renholdsbransjen er en arena for kriminell virksomhet. Svart arbeid og sosial dumping er dessverre utbredt i bransjen. Nå skal det svi på pungen for innkjøpere som tror de er smarte og kjøper urealistisk billig renhold. Blir dette avdekket, står innkjøper solidarisk ansvarlig for manglende lønn og feriepenger. Det er et alvorlig og riktig ris bak speilet.

At tariffavtalen for renholdsbransjen er allmenngjort er også noe Renholdsnytt har argumentert for. Fra 1. september kom allmengjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter. Det betyr at alle – ikke bare organiserte arbeidstakere – skal ha en minimumslønn på 151,67 kroner timen. Det er en forholdsvis høy minstelønn, og vil kunne være med på å heve statusen for bransjen – selv om det ikke har vært motivet.

Ifølge avdelingsdirektør Jarbo vil det vil bli forbudt å drive uten godkjenning, og forbudt å kjøpe tjeneste fra ikke godkjente virksomheter. Høyst sannsynlig vil det bli etablert en godkjenningsmyndighet hos Arbeidstilsynet, og partene håper at ordningen er etablert tidlig neste år. Vi er bare noen måneder unna, og ser for alvor starten på slutten!

Denne lederartikkelen er hentet fra papirutgaven av Renholdsnytt.

Her kan du bestille abonnement på bladet

Du kan laste ned enkeltsider eller -utgaver her

"
Powered by Labrador CMS