0313_renholdsnytt

Rigide holdninger

Fra Renholdsnytt 3/2013: «Renholdsnytt har en rekke ganger hyllet godkjenningsordingen. Men Arbeidstilsynets firkantede holdninger og byråkratiske tankegang bringer ikke noe godt med seg.»

Publisert

Artikkelen kan kommenteres nederst på siden.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidstilsynet er godt i gang med tilsyn for å følge opp godkjenningsordningen. Søkelyset er rettet mot blant annet innkjøpere, noe som er helt nødvendig. I Buskerud ble det avdekket at ingen av de 70 kontrollerte virksomhetene kjøpte tjenester fra en godkjent renholdsvirksomhet. Det er selvsagt vel og bra at dette blir avslørt! Men vi har fått flere tilbakemeldinger om at etatens inspektører er i overkant ivrige og firkantede – noe som fort kan føre til forakt for en godkjenningsordning som i utgangspunktet er det beste som har skjedd bransjen. Vi er blitt gjort kjent med episoder som viser byråkrati på sitt verste. Dette er absolutt ingen aktører tjent med.

Et eksempel på dette er hentet fra en bedrift som kjøper renholdstjenester. I nærmere 10 år har bedriften kjøpt tjenester fra et etablert byrå. Bedriften har gjennom byrået hatt en fast renholder å forholde seg til helt fra starten av. Etter at godkjenningsordningen trådte i kraft, har bedriften fått en bekreftelse fra oppdragstaker om at de følger tariffavtalen som er regulert i overenskomst for renholdsbedrifter, fremforhandlet av Norges Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service.

Bedriften fikk tilsyn fra Arbeidstilsynet. Dette var et ledd i satsingen for å forebygge risiko for sosial dumping. Overraskelsen var stor da tilsynsrapporten dumpet ned i posten med varsel om pålegg. Selv om bedriften – på egen initiativ – hadde innhentet bekreftelse på at oppdragstaker overholdt lønnsog arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjort tariffavtale, så ble de bedt om å etablere rutiner for påseplikten. Bedriften blir pålagt å iverksette systemer og rutiner med beskrivelse av hvordan oppdragsgiver følger opp påseplikten overfor renholdsvirksomheten slik at en sikrer lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med allmengjort tariffavtale.

Mener virkelig Arbeidstilsynet at bedriften skal utarbeide rutiner for jevnlig å be om kopi av lønnsslipp/arbeidsavtale for den faste medarbeideren som rengjør bedriftens lokaler? Varsel om pålegg kan vanskelig tolkes annerledes.

En erklæring fra oppdragstaker bør holde. En annen prinsipiell side av saken er om oppdragstaker bryter personvernloven hvis de utleverer arbeidskontrakter for sine ansatte til en tredjepart.

De som vil jukse, vil enkelt kunne fortsette med det likevel. Faren er stor for at det vil opereres med to sett arbeidskontrakter. Da hjelper en rigid påseplikt ingen ting.

Vi er også blitt gjort kjent med at renholdsbedrifter har mistet mindre kunder fordi de mener godkjenningsordingen har ført til mye ekstra arbeid. De finner det i stedet mer effektivt å ta renholdet selv.

Renholdsnytt har en rekke ganger hyllet godkjenningsordingen. Men Arbeidstilsynets firkantede holdninger og byråkratiske tankegang bringer ikke noe godt med seg. Det fører til ressurssløsing for bedriften, ressurssløsing for renholdsbyråene, ressurssløsing for Arbeidstilsynet og forakt mot godkjenningsordningen. Slik vil vi ikke ha det!

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS