0514_renholdsnytt

Populært med fagbrev

Fra Renholds­nytt 5/2014: «Det er gledelig å registrere at arbeidsgivere i langt større grad enn for noen år siden, oppmuntrer de ansatte til å ta fagbrev.»

Publisert

Artikkelen kan kommenteres nederst på siden

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Statistikken viser at det aldri før har vært mer populært å ta fagbrev som renholdsoperatør. I fjor var det 681 personer som fikk bestått på eksamen og dermed fikk fagbrevet i hånda.

Det er gledelig å registrere at arbeidsgivere i langt større grad enn for noen år siden, oppmuntrer de ansatte til å ta fagbrev. Dette skyldes i stor grad at bedriftsledere ser hvilken merverdi dette gir, samt at markedet etterspør fagarbeidere i langt større grad. Og det er ingen tvil om at det bør være et konkurransefortrinn å ha medarbeidere med fagbrev. Det er tross alt store verdier som renholdere behandler og vedlikeholder daglig. Overflater kan bli ødelagt om ikke renholderen vet hvordan materialene skal behandles. Dermed kan store verdier gå tapt på grunn av manglende kompetanse.

NHO Service organiserer private renholdsbedrifter, og NHO Service oppmuntrer medlemsbedriftene til å utdanne de ansatte. Arbeidsgiverorganisasjonen gir tilskudd til bedrifter som har ansatte som tar fagbrev. Dette av den enkle grunn at fagbrev er med på øke kompetansen og dermed også løfte bransjen. Som et resultat av det, blir i sjeldnere og sjeldnere møtt med holdningen om at alle kan vaske.

ISS er ett av selskapene som virkelig har tatt fagbrev på alvor. I egen regi har de i løpet av de fem siste årene utdannet 550 renholdere tilå bli renholdsoperatører. Medaljens bakside er at renholdsoperatører er attraktive på arbeidsmarkedet, og mange har sluttet i ISS for å begynne hos konkurrerende selskaper.

Vi tror ISS nå gjør lurt i å dreie oppmerksomheten mer mot de som allerede har fagbrev, og utnytte den kompetansen de har i sin stab, for å beholde dyktige medarbeidere. Men all ære til ISS for den jobben de har lagt ned for å utdanne renholdere. På den måten har selskapet bidratt til å heve kompetansen og løfte bransjen, samtidig som de har fått medarbeidere med enda størreyrkesstolthet.

Powered by Labrador CMS