0213_renholdsnytt

Pass på helsen

Renholdsnytt 2/2013: «Selv om renholdere ikke lever like farlig som før, på grunn av snillere kjemikaler, er det fortsatt mange som er risikoutsatt.»

Publisert

ARTIKKELEN KAN KOMMENTERES NEDERST PÅ SIDEN

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Renholdsyrket har alltid vært et tøft yrke for helsen. Mye har skjedd til det bedre, men fortsatt er det en bransje som sliter med høyt sykefravær. Det har vært mye fokusert på belastnings- og slitasjeskader. Sykdom og senskader på grunn av utbredt bruk av renholdskjemikalier har ikke alle vært like opptatt av. Dette er noe som heldigvis er blitt en del bedre. Mye skyldes at kjemikalier også er skadelig for det ytre miljøet og renholdsbransjen er en bransjesom holder miljøfanen høyt. Dette kommer også renholderes helse til gode.

Men selv om renholdere ikke lever like farlig som før, på grunn av snillere kjemikaler, er det fortsatt mange som er risikoutsatt. I denne utgaven av Renholdsnytt finner du et intervju med overlege Håkon Lasse Leira ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han forteller at renholdere er en yrkesgruppe som har vist seg å ha økt risiko for astma. Det er ikke overraskende, sier kanskje du. Men Leira forteller at dette var relativt ukjent tidligere. Han ber deg som renholder være ekstra forsiktig når du benytter deg av sprayflaska for å sprute kjemikalier på skitt du skal fjerne. De ørsmå partiklene fra sprayen er omtrent som å inhalere kaustisk soda, hevder han. Du får etseliknende skader nedover i lufveiene.

Samtidig roser han bransjen for å ha ryddet bra opp de siste 10-15 årene. Renholdsmidlene er blitt snillere. Likevel vifter han med en advarende pekefinger når han nevner de alkaliske kjemikaliene som sprayes rundt: «Vi kan si at risikoen for hjerneskade er blitt mindre, mens risikoen for astma er blitt større.»

Derfor oppfordrer vi alle som jobber med renhold til å ta sine forhåndsregler og være på vakt så de unngår helseplager.

Powered by Labrador CMS