0112_renholdsnytt

På tide å verdsette praktisk arbeid

I denne utgaven av Renholdsnytt er eksamensoppgavene for lærlinger og praksiskandidater gjenstand for debatt. En av lærerne i faget peker på at det er altfor mye tekst og altfor mange fremmedord i oppgavene.

Publisert

På toppen av det hele viser det seg at det blir brukt ord og uttrykk som sjelden eller aldri blir brukt i moderne renhold. Ett eksempel er begrepet temporært renhold. Et uttrykk som for lengst har gått av moten og blitt erstattet av det litt mer menneskelige begrepet periodisk renhold.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Komplisert språk og altfor teoretiske problemstillinger ekskluderer mange flinke praktikere fra praktiske yrker. Veien til fagbrev blir unødig lang fordi kursmateriellet ofte er skrevet av teoretikere og for teoretikere. I renholdsbransjen rammer dette mange som ikke er så flinke til å ordlegge seg skriftlig og muntlig. Ikke minst gjelder dette våre nye landsmenn, og de representerer som kjent en stor andel av de ansatte i renholdsbransjen.

På toppen av det hele får vi eksempler på plantegninger av meget dårlig kvalitet, der tekst er påført med håndskrift. Dette skulle være helt unødvendig i dagens samfunn og med alle de hjelpemidler vi har til rådighet. Vi synes dette minner om manglende respekt både for yrke og for utdannelse.

Problemet er det samme enten vi snakker om renholdsbransjen eller andre praktiske yrker. Alle skal på død og liv presses inn i den samme teoretiske kverna. Helst skal alle fag vannes ut med en solid porsjon av teoretiske allmenfag. Dette er feil framgangsmåte. Du kan fungere godt som elektriker, snekker eller rørlegger uten denne teoretiske ballasten. Vi trenger ikke håndtverkere som tenker og jobber som en akademiker.

La teoretikerne være teoretikere, mens praktikerne får være praktikere. De siste 20 åra har vi dessverre gått i feil retning. Resultatet er manglende rekruttering til praktiske fag. Mange snakker om at statusen må styrkes dersom vi skal øke rekrutteringen. I så fall er det viktig å erkjenne at folk med praktisk innsikt, er minst like flinke og smarte som de skoleflinke. Dessuten må vi kunne tilby et skikkelig undervisningsopplegg og en seriøs eksamensoppgave.

Denne lederartikkelen er hentet fra papirutgaven av Renholdsnytt.

Her kan du bestille abonnement på bladet

Du kan laste ned enkeltsider eller -utgaver her

"
Powered by Labrador CMS