0513_renholdsnytt

Øk ressursene

Fra Renholdsnytt 5/2013: «Et prestisjeprosjekt som godkjenningsordningen skulle være, bør ikke være bekjent av at det fortsatt er mange hundre søknader som er under behandling.»

Publisert

Artikkelen kan kommenteres nederst på siden.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Renholdsnytt bruker mye plass på å offentliggjøre alle nye renholdsvirksomheter som er registrerti løpet 2013. For mange vil det nok komme som en stor overraskelse at antall nyregistreringer har økt, sammenlignet med samme periode i fjor. Ikke minst med tanke på at godkjenningsordningen trådte i kraft 1. september 2012. Godkjenningsordningen skulle være et tiltak for å rydde opp i bransjen, og luke ut ugresset fra renholdsbedet. Forholdene var blitt så ille, at dette var eneste løsningen for å få bukt med all kriminaliteten og sosiale dumpingen som rådet i bransjen.

Dessverre kan vi slå fast at ting ikke har blitt slik mange håpet og forventet etter at det for et drøyt år siden ble etablert en godkjenningsordning. Ikke overraskende var det et rush av søknader om å bli godkjent som renholdsvirksomhet da ordningen ble etablert, og alle var innforstått med at vi måtte være tålmodige med tanke på å få gått gjennom alle søknadene. Det ble da også sagt fra Arbeidstilsynets side at de i startfasen ville sette inn ekstra ressurser de første månedene for å få rask saksbehandling.

Men dette har tatt altfor lang tid. Et prestisjeprosjekt som godkjenningsordningen skulle være, bør ikke være bekjent av at det fortsatt er mange hundre søknader som er under behandling. For virksomhetene kan drive lovlig så lenge de har søkt, og søknaden er under behandling. Men det betyr absolutt ikke at bedriftene nødvendigvis driver med rent spill. For med så lang behandlingstid som det vi opplever, kan bedrifter få gjort mye galt før søknaden er ferdig behandlet.

Vi er skuffet over at saksbehandlingen ikke går fortere, og oppfordrer Arbeidstilsynet til å tak i dette umiddelbart – ikke minst i lys av at antall nyregistreringer også øker. Godkjenningsordningen er kanskje det viktigste verktøyet vi har for å få ryddet opp i en skitten bransje, og da må nødvendige tiltak settes inn.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS