til-renholdets-pris.jpg

Offentlig skitten vask

Lederartikkel fra nyeste papirutgaven: «Innholdet i granskningsrapporten «Til renholdets pris» var verken overraskende eller sjokkerende, til tross for avsløringer av svært kritikkverdige forhold. Dette var noe «alle» visste på forhånd. Men nå har Arbeidsdepartementet fått nødvendig dokumentasjon i det videre arbeidet med en offentlig godkjenningsordning – et arbeid myndighetene burde tatt tak i for mange år siden.»

Publisert

Lederartikkel fra Renholdsnytt 4/2011:(KOMMENTARER KAN SKRIVES INN NEDERST)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund har gjennom flere år kjempet for en ren bransje, men er blitt motarbeidet – paradoksalt nok av det offentlige. Både byråkratiske hinder og offentlige innkjøpere som utelukkende var opptatt av å kjøpe billigst mulig renhold, bidro i sterk grad til at første runde av godkjenningsordningen Ren Utvikling ble lagt ned. Dette var en stiftelse det offentlige ikke ønsket å være en del av, og det virket ikke som om de var interessert i å være med å rydde opp.

– NHO Service har brukt mange år og mange millioner kroner på å løfte bransjen, og likevel har utviklingen gått i gal retning, sier Petter Furulund i NHO Service.

– Vi har slåss mot sosial dumping uten å se forbedring, sier Erna Hagensen i arbeidsmandsforbundet.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er den første statsråden som har fått opp øynene for hvor ille det er i bransjen. Ære være henne for det. Men vi synes det er trist at Dagbladet måtte slå opp den ene tragiske reportasjen etter den andre, før en statsråd våknet. Vi tviler på om trepartssamarbeidet hadde blitt en realitet uten avisens innsats.

Fafo-rapporten kommer med pinlige avsløringer for det offentlige. Hele tre av fire offentlige virksomheter har aldri kontrollert lønns- og arbeidsvilkårene til innleide renholdere. De har med andre ord lukket øynene, og dermed stilltiende godtatt sosial dumping. Statsråd Bjurstrøm kan ikke annet enn si at dette vil hun ha slutt på.

– Vi kan ikke ha en offentlig sektor som bidrar til å skvise de seriøse bedriftene ut av markedet. Vi må åpenbart heve kvaliteten i anbudsprosessene. Det offentlige må bli langt flinkere til å påse at reglene følges i de bedriftene de kjøper renhold fra, sier hun.

Renholdsnytt er optimistiske med tanke på at den kommende offentlige godkjenningsordningen vil sørge for at bransjen tar sjumilssteg i riktig retning. Vi er imidlertid spente på om tilsynsmyndighetene får nødvendige ressursene til å følge opp.

Denne lederartikkelen er hentet fra papirutgaven av Renholdsnytt.

Renholdsnytt 4/2011

Her kan du bestille abonnement på bladet

Du kan laste ned enkeltsider eller -utgaver her

"
Powered by Labrador CMS