hanne-bjurstr-bredde.jpg

Nødvendig oppgjør med det offentlige

Leder fra Renholdsnytt 1/2011: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er i ferd med å markere seg som renholdsminister. Ingen andre statsråder har noen gang tidligere vist en slik vilje til å rydde opp i renholdsbransjen – selv om vi tviler på om Bjurstrøm hadde kommet like offensivt på banen uten Dagbladets avsløringer om de lovløse tilstandene i vår bransje.

Publisert

Men når hun først har engasjert seg, skal hun ha ros for at det er helhjertet. Og det er nødvendig. For her er det mye å ta tak i. Da NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund arrangerte konferansen Fra skitten vask til ren idyll, ga hun et velplassert og velfortjent lyskespark til offentlig sektor. Bjurstrøm synes ikke det er greit at norske kommuner og andre offentlige innkjøpere bruker renholdsbudsjettet som salderingspost.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dagbladets avsløringer om uakseptable kontrakter og arbeidsforhold i offentlig sektor, har fått statsråden til å reagere. Hun synes det er direkte pinlig at det offentlige ikke fremstår som et godt eksempel. For det forventer hun. Derfor har statsården nok en gang bedt sine kollegaer i regjeringen om å stramme opp egne og underliggende etater. Vi får i likhet med Bjurstrøm håpe at det er siste gangen dette er nødvendig.

For det er udiskutabelt at det offentlige må gå foran som et godt eksempel. LO-leder Roar Flåthen uttrykker helt korrekt at når det offentlige ikke viser seg å være ryddige, blir det vanskeligere å angripe det private næringslivet. Det offentlige er med sin lemfeldige omgang med uakseptable kontrakter og arbeidsforhold med på å legalisere en aksept for å drive sosial dumping. Foruten de stakkarene som blir utnyttet, blir også de som forsøker å drive sin virksomhet seriøst rammet. Det er kun de useriøse som tjener på dette. Slik vil vi ikke ha det. Og det har heldigvis Hanne Bjurstrøm skjønt.

Forhåpentligvis vil trepartssamarbeidet resultere i en offentlig godkjenningsordning som gjør det langt vanskeligere for det offentlige å samarbeide med kjeltringer. Og når vi er kommet dit, vil vi kunne si at vi har beveget oss fra skitten vask til ren idyll.

Denne lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt nummer 1 2011

Du kan bestille abonnement på Renholdsnytt her,

eller laste ned bladet elektronisk her

"
Powered by Labrador CMS