renhold-005_00_00-1.jpg
renhold-005_00_00-1.jpg

Konkurranse på like vilkår

"Renholdsbransjen er opptatt av å konkurrere på like vilkår. Det er bladet Renholdsnytt også. Derfor er vi medlem i den norske Fagpresses Forening og blir hvert år opplagskontrollert av Fagpressens Mediekontroll"

Publisert

Dette er vår måte å vise at vi er seriøse aktører i bladverden. I løpet av det siste året har det dukketopp en konkurrent til Renholdsnytt, bladet Fdv, Forvaltning, drift og vedlikehold. Et tidsskrift som delvis berører de samme temaene som vi er opptatt av.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Lavere opplag

Konkurranse er i seg selv sunt, og gjør at vi i redaksjonen hele tiden må strebe etter å bli enda bedre. Konkurranse kan på denne måten bidra til at dere lesere får et bedre produkt.

Problemet er at Fdv har tatt i bruk uhederlige midler. De har skrytt på seget opplag på høyde med tidsskriftet Renhold. Først markedsførte deg seg med et opplag på 5000. Så meldte de seg inn i fagpressen og ble opplagskontrollert.

Fagpressens Mediekontroll konkluderte med at det reelle opplaget er 2100. det vi si halvparten av våre egne opplagstall. Dette var tydeligvis i minste laget for tidsskriftet som da justerte opplaget ned til 3800 i sine medieplaner og på nettsidene.

Med andre ord er de fortsatt langt over de 2100 som opplagskontrollen viser. Når dette ble påpekt, svarte Fdv med å melde seg ut av Fagpressen.

Enkelt og greit, for nå kan de juge så mye de vil. Vi i Renholdsnytt har merket oss at Fdv den siste tida har knyttet samarbeid med flere seriøse aktører i renholdsbransjen.

Seriøse forhold for oss

Det må vi tåle, men vi synes det er ille at en bransje som selvhar jobbet hardt for å skape seriøsitet og rettferdige konkurranseforhold irenholdsbransjen og som i årevis har pekt på betydningen av ikke å kjøpestrikk som metervare, lar seg lure. I disse dager samarbeides det om messenFdv-dagene, som arrangeres i Norges Varemesse.Seriøse renholdsfirma har alle papirer i orden og holder det de lover. Derforkan de vanskelig konkurrere med et firma som ikke betaler skatt og ikkeholder seg til norsk lov. For bladet Renholdsnytt blir det like urettferdigkonkurranse når noen skryter på seg et dobbelt så høyt opplag som de virkelig har for å gjøre seg mer interessant for annonsørene.

Ønsker du å vite akkurat hvor mange som kjøper bladet Renholdsnytt, og hvor mange som får det tilsendt kan du sjekke på www.fagpressekatalogen.no

" Dessverre finner du ikke tallene til Fdv for de har trukket segfra Fagpressen – trolig fordi ikke var fornøyd med opplagstallene sine.når vi i Renholdsnytt ikke er fornøyd med vår opplagstall så jobber vi medå forbedre bladet, og feier ikke sannheten under teppe. Opplagstallene våre har uansett vært tilgjengelige for bransjen.

Powered by Labrador CMS