Kate Langsethagen

Hvor lenge kan vi vente?

Renholdsbransjen sliter med useriøse aktører, og stemples som en skitten bransje. Det anslås at 1,5 milliarder kroner omsettes innen svart renhold her i landet.

Publisert

I 2006 sjekket likningsmyndighetene 24 renholdsbedrifter i Oslo, 21 drev svart. I 2004 var det er 23 av 24 som hadde grove mangler i regnskapet. Naturligvis ble disse selskapene sjekket fordi skattemyndigheten hadde mistanke om uren drift.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette er dessverre ingen nyhet.

Utfordringer med renholdsbedrifter som ikke følger lover og regler, og utnytter arbeidskraft på det groveste, er ingen ny utfordring.

- Vi må stenge de useriøse ut av markedet forfekter leder Erna Dynge i Norsk Arbeidsmandsforbund nok en gang. I alle år har renholdsbransjen slitt med bedrifter som gjør konkurransesituasjonen urettferdig.

I 1981 utredet det offentlige, i samarbeid med bransjeorganisasjoner, tiltak for en renere bransje.

Da kom det et forslag om en autorisasjonsordning som begrenset muligheten til å starte renholdsvirksomhet. At det er for lett å starte renholdsbedrift er en av årsakene til den svarte økonomien vi har i dag.

NOU dokumentet fra 1981 vakte stor oppmerksomhet den gang, og det endte med så stor uenighet og splittelse innad i bransjen at ordningen ble sett på som uaktuell.

Nå i midten av 2007 er dette et av tiltakene som arbeidsmandsforbudet vil se på.

Den gang var myndighetene på banen, nå vil Dynge ha dem tilbake, sammen med bransjen for å lage en handlingsplan.

Det er gjennom samarbeid at vi kan oppnå resultater. Flere ganger i historien ser vi at tiltak strander på grunn av manglende samarbeid. Hadde bransjen blitt enig om en felles autorisasjonsordning i 82, så kanskje dagens utfordringer hadde vært mindre.

NS Insta 800 kom i 2000, og som kommunikasjonsverktøy gjør det at vi kan snakke om kvalitet. Hvis alle tok i bruk Insta som språk ville det være med å heve bransjen.

Det vil bli lettere å sammenlikne priser, og det er lite sannsynlig at de som jukser i bransjen vil investere i denne type kompetanseheving. De siste årene har det blitt blåst liv i to godkjenningsordninger for bransjen. Ordninger som viser at bedriftene driver lovlig.

Er vi tjent med to ordninger?

Hadde vi ikke stått sterkere i markedet om vi hadde en ordning som kunne fronte de mange gode bedriftene?

La oss håpe at nye tiltak blir tatt imot med åpne armer, og at vi i fellesskap kan jobbe for en bedre renholdsbransje.

Neste utgave kommer ikke før etter ferien. Men oppdaterte nyheter fra bransjen, finner på renholdsnytt.no gjennom hele sommeren.

God sommer

Powered by Labrador CMS