renholdsnytt_forside 0109

Fortsatt en jobb å gjøre

I følge rapporten har hele seks av 10 - altså 60 prosent - av de spurte i en undersøkelse sagt at dersom de kunne valgt yrke på nytt, hadde de funnet seg en annen bransje. Dette er skremmende høyt - og noe som bør bli tatt tak i!

Publisert

En omfattende studie om arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen er avsluttet etter flere års arbeid. Det er Arbeidsforskningsinstituttet, Universitetet i Oslo og Statens Arbeidsmiljøinstitutt som står bak arbeidet. I det store og hele avslører ikke sluttrapporten noen ordentlige overraskelser. Det meste av utfordringer som blir dokumentert, har vi hatt en mistanke om.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Likevel er det ting som bør tas alvorlig. Ikke minst gjelder det at renholdsyrket representerer et slags sistevalg for mange av dem som jobber i bransjen. I følge rapporten har hele seks av 10 - altså 60 prosent - av de spurte i en undersøkelse sagt at dersom de kunne valgt yrke på nytt, hadde de funnet seg en annen bransje. Dette er skremmende høyt - og noe som bør bli tatt tak i!

Denne misnøyen bør kanskje sees i sammenheng med at 18 prosent av de sporte signaliserte at de vil slutte i jobben fordi de ønsket seg større utfordringer i arbeidet. Det er ikke lett å sette fingeren på en konkret ting som kan endre på dette.

Men Renholdsnytt tror NHO Service og NRIs satsing på kompetanseheving er den riktige veien å gå. Begge organisasjonene har satt dette høyt på dagsorden, noe som bør til glede og tjene en samlet renholdsbransje.

Det bør være en tankevekker for ledere at undersøkelser indikerer at de mest positive medarbeiderne befinner seg i en virksomhet som har jobbet aktivt med arbeidsmiljø og helse i det daglige arbeidet.

For å få ned turnover og sykefravær er det riktig å profesjonalisere renholdsyrket i enda større grad. Tiltak her er økt kompetanse, gjerne enda flere må få muligheten til å ta fagbrev, mer varierte arbeidsoppgaver og hele tiden tenke innovativt både når det gjelder organisering og praktisk arbeid. Renholdsyrket består av hardt fysisk arbeid og krevende ergonomiske forhold. Maskinelt renhold og utvikling på utstyrsiden vil være med på å bedre den situasjonen.

Til slutt skal vi glede oss over at 30 prosent av renholderne er positivt innstilt til jobben og ville valgt det samme yrket i dag. Disse må bli bevisste på at de er viktige ambassadører for hele bransje.

Powered by Labrador CMS