0115-renholdsnytt

Et nytt marked åpner seg

LEDER: Med inn­føring av moms­nøytrali­sering har de private virk­som­hetene i ren­holds­bransjen vun­net en lang og viktig kamp. Et helt nytt marked, som i følge NHO Service er verdt 3,5 milli­arder kroner, vil nå åpne seg. Men med dette hviler det også et enormt ansvar på en bransje som til tider har vært preget av cowboy­virk­somhet og dumping av pris.

Publisert

Artikkelen kan kommenteres nederst på siden

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service, har da også tidligere advart mot den private bransjens omtrentlighet som har rådet i mange sammenhenger. Dette er holdninger som må skrotes hos de som ønsker å ta en større del av den offentlige kaka.

Nå er det viktigere enn noen gang å levere det som er blitt avtalt, ikke minst hva gjelder kvalitet. Det er ingen hemmelighet at det ikke alltid har vært slik, blant annet på grunn av at leverandørene har vært presset på pris.

Vi tror de private aktørene vil lykkes. De har alle forutsetninger til det. For det er ingen tvil om at det er den private delen av bransjen – med NHO Service i spissen – som har stått for det aller meste av utvikling og innovasjon i renholdsbransjen de siste årene. Derfor er de på mange måter også godt rustet til å møte det nye markedet som nå etter hvert vil bli tilgjengelig.

Renholdsnytt tror riktignok at det vil ta noen år før det offentlige markedet i praksis vil være et fritt marked. Men når det skjer, vil vi raskt få se hvem som spiller på førstelaget og hvem som vil slite med å få spilletid, for å bruke fotballspråket. Da vil vi forhåpentligvis i enda større grad få se hvem som driver skikkelig og leverer varene som de skal.

Selv om vi mener at det ikke er en dag for tidlig å innføre momsnøytralisering, er det ikke til å stikke under en stol at det også dukker opp noen ubesvarte spørsmål:

Har den private renholdsbransjen noen fordel av at den har en overvekt av mannlige arbeidstakere, mens den offentlige har en overvekt av kvinnelige?

Har den private renholdssektoren noen fordel av at den har et større innslag av yngre arbeidskraft enn den offentlige?

Hvor mye hemmes offentlige innkjøpere av å måtte sende «alt» ut på anbud, når de private kan velge leverandør etter eget ønske?

Vi har ikke svarene, kun fremtiden vil gi oss det.

Grip sjansen, og vis ansvar.

Til lykke – og lykke til!

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS