feire.jpg
feire.jpg

En ny tidsregning

Dagbladet kjørte i sommer en artikkelserie om den skitne renholdsbransjen. Dette ble en vekker en gang for alle for den rød-grønne regjeringen.

Publisert

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm går inn i historiebøkene som statsråden som viste vilje og handlekraft til å rydde opp i vår bransje. 11. august offentliggjorte hun, etter et møte med NHO/NHO Service og LO/NAF, at regjeringen er positiv til en offentlig godkjenningsordning og allmenngjøring av tariffavtale i renholdsbransjen. I fellesskap starter de jobben med å etablere en slik ordning. Dette er forhåpentligvis også starten på en ny æra for den seriøse delen av bransjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dessverre er det aktører i bransjen som klarer å skape usikkerhet rundt det Renholdsnytt mener er det beste som har skjedd bransjen på flere tiår. Vi tenker da på HSH som i et brev til arbeidsdepartementet stiller flere spørsmål rundt en offentlig godkjenningsordning. HSH understreker at det er behov for en godkjenningsordning, men organisasjonen er skeptisk til en allmenngjøring av tariffavtale. De hevder dette er av prinsipiell betydning for organisasjonsforhold og spilleregler i arbeidslivet.

Vi mener at de tar feil. ”Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området, selv om man ikke er en del av avtalen. Allmenngjøring av tariffavtaler er et av flere virkemidler for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge”, står det på arbeidstilsynets nettsider. Det handler med andre ord ikke om organisasjonsfrihet, slik HSH hevder. Ved en allmenngjøring i renholdsbransjen vil det ikke bli stilt krav om at renholdere/renholdsoperatører skal organisere seg.

Vi mener allmenngjøring er et viktig og helt nødvendig grep. Uten en allmenngjøring mener vi det langt på vei fortsatt vil være fritt frem for useriøse aktører.

Lederartikkelen er hentet fra Renholdsnytt nummer 4 2010.

Bestill abonnement på Renholdsnytt her!

Last ned enkeltutgaver eller -sider av bladet her.

"
Powered by Labrador CMS