Ekteskapets makt

Det kan virke som renholdsbransjen på nytt er på frierfot. For under tre år siden skrev Renhold på lederplass at Norsk Renholdsteknisk Forening (NRTF) ikke var fremmed for tanken om å slå seg sammen med Norske Husøkonomers Forbund (NHF)

Publisert

Denne lederen skrev seg inn i en rekke av ledere der vi oppfordrer renholdsbransjen til å satse på ett forbund.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Under årskonferansen i 2004 ble det levnet liten tvil. NHF møtte NRTFs frieri med en kald skulder. Nå ser det ut til at saken stiller seg noe annerledes. Det nærmer seg en ny årskonferanse og et nytt landsmøte. I år er det satt av nesten en halv dag til å diskutere NHF fremtid. NHF har i lengre tid slitt med medlemsflukt, og under landsmøte i fjor ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle diskutere forbundets fremtid.

Vi tror at dette ender med at NHF frir til NRTF, og at dette frieriet ender med et ja. Et ekteskap mellom de to vil tjene alle medlemmene. Makten, påvirkningsmuligheten og slagkraften vil sannsynligvis være større, og det er begge foreningene tjent med.

I dag har de allerede ett tett samarbeid, og den eneste klare forskjellen mellom de to organisasjonene kan tilsynelatende være et ønske om å kun organisere de som har ledende stillinger innen faget. NRTF er åpen for alle innen renholdsbransjen, så sant de har mer en 20 prosent stilling i renhold. Men ellers så brenner de stort sett for de samme sakene, og forhåpentligvis blir dette siste året med to generalforsamlinger under landsmøte.

Begge disse foreningene sitter i det nyopprettet Fagrådet, og selv om det blir en sammenslåing så håper vi i Renhold at de jobber hardt for å holde på sin posisjon der. Og at de som representerer hele renholdsbransjen jobber for større variasjon i Fagrådet enn i dag.

Hvem taler den offentlige renholdsbransjens sak i Fagrådet?

Dagens representanter kommer fra enten Service Bedriftenes Landsforening (SBL), byråer som er medlem i SBL, fra privat institusjon eller fra leverandørenes rekker.

Bør ikke renholdsbransjens Fagråd etterstrebe enn større variasjon blant rådsmedlemmene?, for å sikre at ikke det blir skjevhet i maktsentret i bransjen.

Både NHF og NRTF som ikke skal være tilsluttet fagforbund, politiske partier eller andre organisasjoner at Fagrådet ivareta hele bransjens interesser og ikke bare det private næringslivet.

Powered by Labrador CMS