Debatten om Insta i gang igjen

Mange i bransjen mener at INSTA kan bidra til at vi snakker samme språk og vet hva vi snakker om. Det er heller ikke mange bransjer der det opprettes konkurrerende standarder til Norsk Standard.

Publisert

Nok en gang blåses det liv i debatten rundt standarden NS INSTA 800. Denne gangen går organisasjonen Miljøservicelederens organisasjon (MSO) hardt ut mot det som er Norsk Standard for rengjøringskvalitet. De mener rett og slett at den raserer offentlige arbeidsplasser og ødelegger for rekrutteringen til bransjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fagforbundet på sin side kritiserer MSO for aggressiv markedsføring av det som kalles Innemiljøstandarden.

Dette er et verktøy som MSO har bidratt til å utvikle og er ingen standard. Det skal vist nok være utført en analyse av INSTA der den kommer dårlig ut. Trolig er dette ingen uavhengig analyse og metoden for hva og hvordan den er utført er heller ikke kjent.

Forum for offentlig bygg og eiendom (FOBE) har utarbeidet et veiledningshefte for innføringen av Norsk Standard i Kommune-Norge og mener at dette er en standard som det offentlige bør ta i bruk. De anser dette som en standard som faktisk bygger opp renholdere, og sikrer konkurransegrunnlaget for kommuner. Flere sykehus er i ferd med å ta den i bruk og flere byråer leverer renholdstjenester etter prinsippene i INSTA 800.

MSO er ganske alene når de går hardt ut mot standarden og det er ikke mange miljøer vi kjenner til i renholdsbransjen som er enige med dem. Også Steiner K Nilsen (som sitter i INSTA komiteen) er lei av tilpasninger av INSTA og bruk av verktøy som prøver å være noe de ikke er. Han retter krass kritikk mot konsulenter og MSO i denne utgavens kronikk på side 50.

En standard som NS INSTA 800 blir til ved at flere i bransjen kommer sammen og blir enige.

Her settes det store krav til bred deltakelse. I tillegg er INSTA en nordisk standard og noe som vekker positiv interesse i Europa. Kanskje en dag blir INSTA en europeisk standard?

Dette er ikke noen soloverk fra en organisasjon i bransjen slik som innemiljøstandarden er. Mange i bransjen mener at INSTA kan bidra til at vi snakker samme språk og vet hva vi snakker om. Det er heller ikke mange bransjer der det opprettes konkurrerende standarder til Norsk Standard.

Tenk på et A4 ark. Du vet hva det er, ikke sant? Det er et resultat av standardiseringsarbeid. Du tar det for gitt av støpslet på elektriske apparater passer i kontakten og at de er tilpasset spenning. Du vet også hvor mye en meter er, og setter helt sikkert pris på at det metriske systemet finnes.

Men vi lar alle parter komme til ordet i diskusjonen som allerede er godt i gang på debattsidene på renholdsnytt.no.

Powered by Labrador CMS