Logo---Renholdsnytt

Bryr vi oss om god service?

Renhold er et serviceyrke. Men er bransjen selv opptatt av god service?Personalhuset, som for øvrig er eid av ISS, har i hvert fall grepet fatt i dette. De har utviklet Servicekortet - et kurstilbud til alle som jobber i serviceyrket. Representanter fra Norsk Arbeidmandsforbund og NHO Service har vært med på å utvikle kurstilbudet, som også retter seg mot renholdere.

Publisert

Dette er et spennende tiltak, som litt enkelt sagt handler om å bevisstgjøre at du jobber med service og hva som kreves av deg som servicemedarbeider.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Service er et engelsk ord for tjeneste. I Norge har vi adoptert ordet og bruker det i en utvidet betydning. Et raskt søk på Wikipedia forteller at service ofte er forbundet med å smile, møte blikket og si hei, fleksibilitet, kommunikasjon, velvilje, kvalitet, kvantitet og samsvar med forventninger. Det samme som hva vi forbinner med god service.

Dårlig service er avvik mellom kroppslig og verbal kommunikasjon, avvik i kvalitet, ensporede tjenesteytere, enhver opplevd service som er lavere en forventet service. Kort fortalt så er god service det samme som positiv differanse mellom forventet service og opplevd service.

Å yte god service er med andre ord et stort konkurransefortrinn. Dette kan kanskje fort bli glemt i en hektisk hverdag hvor det meste handler om antall kvadratmeter og pris. Det hjelper heller ikke at daglige ledere eller styrer bestemmer at vår bedrift skal være best på service, hvis dette ikke blir fulgt opp i praksis - og da med dem som er bedriftens ansikt ute - nemlig renholderne.

Da Personalhuset presenterte kursopplegget i forbindelse med Dialogkonferansen, var det enkelte som reagerte på hva det koster å sende sine ansatte på et slikt kurs. Ikke bare måtte de ut med noen kroner i kursavgift, åtte arbeidsdager gikk også tapt. Det er en måte å se det på.

Etter vår mening handler det om å investere i humankapitalen. Kunnskap og kompetanse koster, men har bedriftsledere sett prislappen for det motsatte?

Renholdsnytt mener ikke at Servicekortet er den eneste veien for å få sine ansatte til å yte god service. Men vi har ikke sett andre eksempler på tilsvarende tiltak. Og når vi får høre at samtlige 150 personer som har tatt kurset sier at de er blitt mer bevisste som serviceyter, og alle vil anbefale kurset videre, så er det utvilsomt et behov for tilbudet.

Mer om servicekortet kan du lese om i utgave nummer seks av Renholdsnytt.

For abonnement se her - ønsker du å lese denne utgaven kan den kjøpes her.

"
Powered by Labrador CMS