0414_renholdsnytt

Bruk papir

Fra Renholds­nytt 4/2014: «Det ikke er uten grunn at du ikke finner lufttørkere på steder hvor hygienen er ekstra viktig»

Publisert

Artikkelen kan kommenteres nederst på siden

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er i og for seg en kjent sak at faren er stor for at du sprer bakterier og virus når du tørker hendene med lufttørker etter et toalettbesøk. Likevel virker det ikke som om folk tar dette innover seg. Flere forskningsforsøk viser at papir klart er å foretrekke hvis en skal tenke på hygienen. Og det er vel nettopp av hygieniske hensyn vi vasker oss på hendene?

Derfor er det litt overraskende at lufttørkere fortsatt dominerer på toaletter som frekventeres av mange personer, som for eksempel flyplasser og andre offentlige steder. Vi ser det praktiske og økonomiske motivet for å ha lufttørkere, men dette bør uansett ikke gå på bekostning av – for å trekke det litt langt – liv og helse. For forskning viser at sjansen er til stede for at bakterietallet øker på steder som har jetlufttørkere. Mens papir fysisk fjerner bakterier når du tørker deg selv om du ikke har vasket hendene godt nok, bidrar lufttørkere til at bakterier og virus sirkulerer i luften og utgjør smittefare. Forsker Jörn Klein støtter seg til egen forskning og to forskningsrapporter fra England og Tyskland når han advarer mot lufttørkere. Han poengterer også at det ikke er uten grunn at du ikke finner lufttørkere på steder hvor hygienen er ekstra viktig, som for eksempel på sykehus. Han hevder at det ene og alene skyldes den risikofaren det er forbundet med lufttørkere.

Derfor er det et paradoks at du finner lufttørkere på de aller fleste flyplasser, hvor folk fra mange forskjellige nasjoner ferdes – og hvor bakteriefloraen er ganske forskjellig fra person til person. Har du nedsatt immunforsvar, risikerer du i verste fall å bli alvorlig syk.

Renholdskonsulenter bør i langt større grad være forsiktige med å anbefale bruk av lufttørkere. Vi mener de har et ansvar med å tenke utover bare det rent praktiske. De må bli flinkere til å opplyse om ulempene med å benytte lufttørkere, og hvilken fare disse representerer. Som så mye annet i renholdbransjen, frykter vi at pris ofte blir avgjørende.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS