0314-liten-renholdsnytt
0314-liten-renholdsnytt

Bransjen samles

Fra Renholds­nytt 3/2014: «For første gang vil privat og offentlig sektor gå sammen om en FDV-konferanse.»

Publisert

Artikkelen kan kommenteres nederst på siden

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

2015 vil bli et historisk år for renholds­bransjen. For første gang vil privat og offentlig sektor gå sammen om en FDV-konferanse. Målet er å gi hele bransjen et løft, og bidra til videre utvikling.

Det er Renhold­produkters Leverandør­forening (RELE), Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR), Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF) og NHO Service som står bak initiativet. Etter hva Renholdsnytt erfarer, er det bare Forum For Sykehus­renhold (FFS) som har valgt å stå utenfor og fortsatt satse på sitt eget årlige arrangement, av de som er spurt om å være med. Det har vi forståelse for at de har valgt. Sykehus­renhold er en form for nisje innen renhold, og de har et særskilt behov for å ha sin egen arena hvor de kan dele erfaringer og ha menings­utveksling. Vi er imidlertid sikre på FFS likevel ser verdien i en felles konferanse for hele bransjen.

FDV-konferansen har et mål om å samle 500 deltakere på Kiel-ferja 2.-4. juni neste år.

Det er ingen tvil om at dette blir en real happening for bransjen, og et arrangement det er umulig å droppe for de som er engasjerte og opptatt av bransje­utvikling. Program­komiteen starter sitt arbeid i midten av juni, men de røper at viktige stikkord erhvordan bransjene og markeder utvikler seg, teknologisk endring, multi­service, eiendoms­drift og utfordringer for arbeids­giver­rollen i et multi­kulturelt samfunn.

Denne storsatsingen betyr også at RELE inntil videre legger på is sitt engasjement i FDV-dagene på Lillestrøm. Renholdsnytt hilser FDV-konferansen 2015 velkommen, og er glad for at bransje­organisasjonene tar initiativet til et slikt samarbeid. Vi tror dette vil styrke vår bransje, for det er liten tvil om at en står sterkere når alle gode krefter blir slått sammen. Samtidig er det alltid en liten risiko for at dette også kan bli for stort. Vi tror interessen for konferansen vil bli meget stor, og utelukker ikke at det er langt flere enn 500 personer som ønsker å ta del i begivenheten.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS