godkjenningsordning.jpg

- Åpen konflikt uheldig for bransjen

Hva skjer når debatt blir konflikt?

Publisert

Lederartikkel fra Renholdsnytt 2/2011:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service skal sammen ha mye av æren for at det nå er i ferd med å bli tatt et statlig grep for å rydde opp i renholdsbransjen. NAF og NAF Service har gjennom flere år hatt et meget godt samarbeid – til tross for at de sitter på hver sin side av bordet. Forholdet har vært preget av respekt. Partssamarbeidet har resultert i en rekke gode tiltak til det beste for den seriøse bransjen. Det er nok å nevne dialog-prosjektet og Ren utvikling. Samarbeidet har på mange måter vært unikt i arbeidslivet.

Dessverre har det varme og gode forholdet kjølnet betraktelig den siste tiden, og både NAF og NHO Service har lagt seg i skyttergraven og fyrer løs på hverandre.

Bakgrunnen for konflikten er at NAF har brutt samarbeidet om godkjenningsordningen Ren Utvikling. Arbeidstakerorganisasjonen vil ikke lenger godkjenne NHO-bedrifter. Arbeidsmandsforbundets leder, Erna C. Hagensen, blir sitert på at hun er forbannet. Hun hevder at NHO Service saboterer arbeidet med å rydde opp i bransjen. Vi mistenker at NAF er forbannet fordi NHO Service nekter å godta ordningen med regionale verneombud. NAF har selvsagt all grunn til å være skuffet og bannet. Men vi mener at de overreagerer når de tyr til medieoppslag for å sverte motparten på denne måten. Det er svært uheldig for bransjens omdømme og ikke minst den offentlige godkjenningsordningen som forhåpentligvis snart er en realitet. Det faller på sin egen urimelighet å hevde at NHO Service saboterer arbeidet med å få en ren bransje. Det tror vi også NAF må si seg enig i når de har besinnet seg.

Vi betviler ikke at det finnes medlemsbedrifter i nho service som har sine svin på skogen, og vi tviler heller ikke på at det finnes NAF-medlemmer som ikke alltid opererer etter boka. Slik vil det alltid være i store organisasjoner. Vi har imidlertid tillit til at både NHO Service og NAF håndterer ulydige medlemmer på best mulig måte.

Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service, sier til Dagbladet at hvis Arbeidsmandsforbundet skulle bryte tradisjonen om partssamarbeide for en bedre renholdsbransje, vil det være til stor skade for alle parter. Vi mener den åpne konflikten er skadelig for hele bransjen. derfor oppfordrer vi partene til å sette seg ned og sammen finne en løsning. skittkastingen som vi har vært vitne til i det siste, vil vi ikke ha noe av.

SKRIV INN DINE KOMMENTARER NEDENFOR!

Denne lederartikkelen er hentet fra papirutgaven av Renholdsnytt.

Renholdsnytt 2/2011

Her kan du bestille abonnement på bladet.

Du kan laste ned enkeltsider eller -utgaver her

"
Powered by Labrador CMS