bestride.jpg

Når sykemeldingen skurrer

Hva gjør du hvis du har mistanke om at en arbeidstaker ikke er syk og vedkommende leverer en sykemelding eller bruker egenmelding?

Publisert

Folketrygdloven § 8-4 hjemler vilkår for rett til sykepenger: Arbeidstakeren må være arbeidsufør. Loven sier eksplisitt at arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer og lignende ikke gir rett til sykepenger. Hvis bedriften kan dokumentere at arbeidstakerens fravær ikke skyldes arbeidsuførhet, kan bedriften bestride sykemeldingen eller egenmeldingen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Les mer på nettsidene til NHO Service.

Powered by Labrador CMS