IA-brosjyre-NHO-2010

Ny veileder for sykmeldte

NHO har utarbeidet en veileder for arbeidsgivers oppfølging av sykmeldte.

Publisert

(Ill. foto: NHO)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Veilederen har tatt utgangspunkt i ny avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og de regelendringene som vil følge av denne.

Enklere oppfølging

Veilederen er laget for å forenkle små virksomheters oppfølging av sykmeldte. Du vil se hva arbeidsgiver må gjøre steg for steg i et sykefraværsløp, og hva som forventes av dokumentasjon.

Skjemaene kan du laste mned på NHOs hjemmesider. Du kan bruke skjemaene i veilederen slik de foreligger, eller du kan tilpasse disse etter eget behov.

(NHO)

Bli kjent med papirutgaven av Renholdsnytt her.

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på

"
Powered by Labrador CMS