Den 15. juni er blitt en dag der arbeids­takere står opp for skikkelige arbeidsforhold.
Den 15. juni er blitt en dag der arbeids­takere står opp for skikkelige arbeidsforhold.

I morgen markeres rettferd for renholdere

Den årlige inter­nasjonale dagen for rettferd for renholdere og sikkerhets­vakter er i 2021 lagt til den 15. juni.

Publisert

Blant annet de regionale verne­ombudene og Norsk Arbeidsmands­forbund vil i år markere dagen. Mer info om RVO-enes markering av renholdernes dag 2021:

https://renholdsnytt.no/2021-arbeidsmiljo-ergonomi/vil-du-ha-rvo-ene-pa-besok-for-a-feire-renholdernes-dag/707996

.

Dagen er blitt markert inter­nasjonalt siden 1990. Det startet med at en gruppe renholdere i Los Angeles ble banket opp av politiet under en fredelig demon­strasjon mot et multi­nasjonalt rengjørings­byrå. Etter påtrykk fra renholdere i fag­foreninger i andre land oppnådde renholdere i Los Angeles til slutt rett­ferdighet.

Dagen organiseres inter­nasjonalt av Uni Global Union, som oppfordrer fag­foreninger verden over til å bruke dagen til å markere global solidaritet, seriøsitet, respekt og trygghet i arbeidet.

http://www.uniglobalunion.org/

Du kan lese mer om International Justice Day for Cleaners and Security Guards på Facebook, https://www.facebook.com/UNIJusticeDay/

Empty article - Title

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS