kjemikalier.jpg

Nye krav til sikkerhetsdatablad

EU innfører mer konkrete krav til innholdet i sikkerhetsdatablad for kjemikalier, noe som også skal inn i det norske regelverket.

Publisert

De nye reglene innføres i EUs kjemikalieregelverk REACH 1. desember, og siden Norge er med i regelverket gjennom EØS-avtalen, vil endringene få betydning også her.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De viktigste endringene i EUS kjemikalieregelverk er:

• Opplysningene om klassifisering og merking skal komme lenger fram i sikkerhetsdatabladet.

• Opplysningene om helseeffekter blir mer omfattende og rettet mot bedriftshelsetjenesten og medisinsk personell.

Klima- og forurensningsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet sender nå forslag til gjennomføring av forordningen i Norge på høring.

Klima- og Forurensningsdirektoratet holder hørings- og informasjonsmøte 25. august.

Les mer her.

"
Powered by Labrador CMS