Portrettfoto av Ellen Nygard, universitetslektor ved OsloMet
Universitetslektor Ellen Nygard fra Handelshøyskolen ved OsloMet.

Har fortsatt tro på en FM-bachelor

Ellen Nygard ved Handelshøyskolen / OsloMet er emneansvarlig for de enkeltemnene i fasilitetsstyring som det undervises i pr. i dag, og har også vært en sentral aktør i de årene OsloMet hadde tilbud om 3-årig høyere utdanning i FM.

Publisert

Resten av denne teksten er skrevet av Ellen Nygard:

 

Først den 20. september fikk min klubbleder i Forskerforbundet Heidi Woll og jeg beskjed fra ny instituttleder hos oss på Handelshøyskolen OsloMet om at en nystart av utdanningen ikke skal skje på Handelshøyskolen OsloMet, selv om friske midler skulle komme fra bevilgende myndigheter. Som ansatt ved Handelshøyskolen OsloMet er det en beskjed jeg selvfølgelig fullt ut må respektere.

 

Jeg tror likevel fortsatt på at utdanningen skal komme på plass igjen ved et annet institutt ved OsloMet.

 

Hvorfor har jeg fortsatt tro på det?

 

Jo, fordi behovet i arbeidslivet er der. OsloMet er arbeidslivets universitet. Jeg vet at sentrale aktører i arbeidslivet nå selv er på saken. Direktøren for FM-bransjen i NHO Service og Handel har påtatt seg en sentral pådriverrolle overfor toppledelsen ved OsloMet, godt støttet av ressurspersoner i LO-forbund, men også organisasjoner som NFSR og arbeidsgivere i bl.a. helsesektoren.

 

Til våren er det fire år siden siste kull med faglærte ledere gikk ut med sin fordypningsprofil i FM / Bachelor i FM fra Handelshøyskolen OsloMet. Det er nå et skrikende behov i bransjen å få utdanningen på fote igjen, modernisert selvfølgelig og i samarbeid i bransjen.

 

Servicemedarbeiderne i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg både trenger og fortjener spesialiserte ledere. Og servicemedarbeidere både trenger og fortjener en utdanningsmulighet som bygger på den kunnskapen og de ferdighetene man har, etter å ha jobbet operativt som servicemedarbeider i mange år og ser at denne bransjen ønsker man å være i. Men for å avansere og utvikle seg trenger man jo mer utdanning.

 

Inntil utdanningen igjen er på plass, må jeg gjøre mitt aller beste for å undervise så godt jeg kan på de to FM-emnene jeg fortsatt underviser i hos oss på Handelshøyskolen OsloMet.

 

Jeg følger spent med, men nå kun fra sidelinjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Her kan du melde deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS