voksenopplæring.jpg

Lønnsom undervisning

Tre timer på skolebenken én kveld i uka -  Det skal øke basiskompetansen hos de ansatte i Trøndelag Renholds Service (TRS).

Publisert

Lærer Hilde Austeng (bak t.v) fra AOF holder norskundervisning for (f.v.) Samrawit Girma, Yamaporn Pratoommart, Chalim Mongkhonsarong og Kunkhana Wongyord. Bak til høyre: en stolt daglig leder Lise Kristin Thun.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det står norsk på timeplanen, og de fire elevene skal lære hvordan de går frem i en telefonsamtale. De har hatt rollespill med bestilling av legetime, og elevene er glade for at de nå kan lære hvordan de gjennomfører slike dagligdagse samtaler.

– Det er litt vanskelig til å begynne med, men det er bra at vi lærer hvordan vi skal si ting riktig. Da blir det enklere å snakke med kundene også, sier Yamaporn Pratoommart.

Det er midler fra Vox (fagorgan for kompetansepolitikk) som har gitt de ansatte ved TRS denne muligheten. Tidligere i år fikk bedriften tildelt 400.000 kroner til basiskompetanseundervisning, og nå får 20 av de ansatte undervisning i skriving, lesing, mattematikk og data. Undervisningen foregår i regi av AOF.

– Språkforståelse vesentlig

Daglig leder Lise Kristin Thun forteller at pågangen var så stor at de har lagt opp til kurs i egen regi for at alle som ønsker undervisning skal få mulighet.

Målgruppa er bedriftens ufaglærte, og de aller fleste som deltar er fremmedspråklige. En viktig målsetning er å øke allmennkunnskapen til de ansatte, slik at de kan gi bedre service, og unngå at dårlig kommunikasjon skaper misforståelser og misnøye hos kundene.

– Halvparten av våre 120 ansatte er fremmedspråklige, og det kan være en belastning å ha ansatte som ikke forstår språket. Det gjør fleksibiliteten i bedriften dårligere, og kommunikasjonen vanskeligere. Kunnskap som for de fleste er en selvfølge blir vanskelig å tilegne seg når du ikke kan det helt grunnleggende. Så dette er et kjempetiltak, sier Thun.

Lærer det grunnleggende

Undersvisningen starter derfor helt fra skrætsj. For eksempel er det å skaffe seg egen e-postadresse for mange en stor terskel. Når alle lønnslipper sendes elektronisk, kan det bli litt trøblete.

– I tillegg har vi en nettbasert portal der informasjonen til de ansatte legges ut. I dag blir du litt outsider i samfunnet om du ikke behersker data. Så slike ting får de lære seg her. Også grunnleggende matematikk er viktig å tilegne seg; å vite forskjell på brutto- og nettolønn, og hvordan feriepengegrunnlaget regnes ut, for eksempel.

Vil ha engasjerte medarbeidere

Ved å gi de ansatte bedre språkforståelse, blir det enklere for dem å sette seg inn plikter og rettigheter de har som arbeidstakere. I tillegg ønsker Thun at de i større grad skal kunne bidra med kunnskap og ta del i bedriftens utvikling.

– Økt kompetanse gir økt yrkesstolthet. Det blir lettere å delta i debatter både internt i bedriften og i samfunnet generelt. Vi håper jo å få flere engasjerte medarbeidere, og skape større interesse for samfunnsdebatter som påvirker arbeidsdagen deres, sier Thun.

Hun tror også at undervisningen bidrar til et tettere samhold mellom kollegene.

– De blir kjent på en helt annen måte når de møtes på denne måten hver uke. Når du tilegner deg ny kunnskap, blottlegger du deg jo litt, og det krever tillit i gruppa. Jeg tror det er en terskel for mange å takke ja, så jeg er kjempestolt av dem og synes det er tøft gjort.

Fagbrev er målet

Det langsiktige målet med å heve basiskompetansen, er at flere skal ta fagbrevet.

– Mange som søker renholdsyrket har ikke utdanning. Fagbrevet kan være et springbrett videre – kanskje også til å sette seg på skolebenken og se andre muligheter. Samtidig vil vi jo gjerne beholde dem her, da, sier Thun.

Vox Lyser ut 81 millioner nye kroner

Virksomheter over hele landet kan nå søke om til sammen 81 millioner kroner til kompetanseheving av sine ansatte. Pengene skal gå til kurs i lesing, skriving, regning og data. Søknadsfrist er 21. januar 2011.

FAKTA: VoxNasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Etat under Kunnskapsdepartementet, og skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Midlene kommer fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), som forvaltes av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

– Heving av medarbeidernes basiskompetanse gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og bedre kommunikasjon internt og eksternt. Det er et pluss for medarbeiderne og et pluss for bedriften, sier direktør Jan Ellertsen i Vox.

BKA har eksistert siden 2006, og så langt er ca. 200 millioner kroner delt ut. I år fikk 412 virksomheter til sammen 78 millioner kroner til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. TRS var en av dem.

Teksten er hentet fra papirutgaven av Renholdsnytt, som kommer ut seks ganger i året. Renholdsnytt er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på

"
Powered by Labrador CMS